Categorieën
Nieuws

nieuwe start met de koppelactie

Doe je mee met de tweede ronde van het omzien-project in CrossPoint? We koppelen jou aan iemand anders. Via What’s app spreek je samen iets af. Dat kan van alles zijn: een keer sporten, samen eten, kaartje sturen, appen of bellen. Je hebt hier twee weken voor. Daarna mag je vrienden blijven, maar hoeft natuurlijk niet. Meedoen? mail omzien@crosspointgetsewoud.nl

Categorieën
Nieuws

De fasen van een crisis, en hoe wij daar als kerk wel wat mee kunnen…

Beeld: SAMHSA.com

Volgens mensen die er meer verstand van hebben dan ik, doorgaat elke crisis een aantal fasen. En als we terugkijken naar de Corona-crisis, zul je vast de verschillende stappen herkennen:

 1. Eerst is er de aanloop. Weet je nog? Dat was in februari van vorig jaar. Toen we allemaal nog dachten (niet eens hoopten) dat het virus wel in Italië zou blijven.
 2. Daarna volgt de impact, de harde realiteit dat het virus ook aan ons niet voorbij gaat. Halverwege maart vorig jaar kwam dat besef – mét de eerste lockdown.
 3. Maar dan volgt de heldenfase. De fase waarin we met z’n allen de schouders eronder zetten en mooie dingen bedenken om de crisis het hoofd te bieden: applaudisseren op het balkon, papieren shirtjes met hartjes in het raam, knuffelberenwandeltochten – je weet het vast allemaal nog wel. In deze fase voelen we ons sterk, geborgen en is de eendracht op z’n hoogst.
 4. Maar als de crisis allengs langer aanhoudt, komt ook de val – de desillusie. En ik durf de stelling wel aan dat we ons al sinds september vorig jaar in deze fase bevinden. De koek is op, de energie is ver te zoeken en het knusse van thuis dat eerder zo fijn leek, voelt nu als een last en een keurslijf.

…applaudisseren op het balkon, papieren shirtjes met hartjes in het raam, knuffelberenwandeltochten – je weet het vast allemaal nog wel.

Desillusie gewend
Ik durf de stelling óók wel aan dat dit het moment in de crisis is waarin de kerk haar belangrijkste rol kan spelen. Want er volgen nog twee fasen die ons – als kerk, als mensen van Christus – als het ware zouden moeten passen als een oude jas. Wij zijn zogezegd de desillusie wel gewend. We voelen het al eeuwen mee: als het ware samen met de discipelen. Bijvoorbeeld vlak na Pasen, als de steen nog niet is weggerold en we nog niet weten welke glorie er komt. Of met Hemelvaart, als we met de discipelen verward naar de hemel staren als Jezus aan het zicht onttrokken wordt. En plaatsvervangend zitten we op Pinksteren met hen in die zaal, wachtend op die mysterieuze helper die Jezus had beloofd. De desillusie is ons niet vreemd.

Vooruitzicht van het koninkrijk
Wij hebben wel eerder met het bijltje van de desillusie gehakt. Maar: altijd met het vooruitzicht van het Koninkrijk. En dat helpt ons om die laatste fasen van de crisis constructief door te komen. En het nodigt ons uit om anderen mee te nemen. Wij weten misschien wel een beetje de weg…

Wij hebben wel eerder met het bijltje van de desillusie gehakt.

5. In de vijfde fase, dwars door het dieptepunt heen, helpen ons herinneringsmomenten. Het is goed om te herdenken. In de kerk hebben we daar bijvoorbeeld momenten en rituelen voor. Denk aan Eeuwigheidszondag of Allerzielen en Allerheiligen. Denk ook aan het simpelweg branden van een kaars, het uitspreken van een gebed, het zingen van een lied. Voor al dit soort momenten heeft de gemeenschap van gelovigen al eeuwen lang tools in handen.

6. De laatste fase in de crisis is de wederopbouw en het door de pijn heen werken. En ook juist dit zou ons gelovigen moeten passen. Mij hielp bijvoorbeeld sterk het verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis: in opgelegde quarantaine vonden ze hun uitweg en bevrijding bij uitstek in het lofprijzen van God.

Ik neem uit deze periode mee dat het soms best moeilijk is om te leven uit de hoop die in ons is (1 Petrus 3:15). Juist in die fase van desillusie vergaten ik en de mensen om mij heen wel eens dat die desillusie heus niet uniek voor mij en voor ons is (Psalm 137:4). Maar we hebben – samen met het volk daar in Babylon, of het volk in de woestijn, of de ontgoochelde leerlingen – alles in hart en handen om door de pijn heen te werken. Op naar glorende hoop!

Bram Dijkstra
Voorganger CrossPoint – kerk in Getsewoud
Voorheen pastoraal werker NGK Oegstgeest e.o.
(Deze column verscheen eerder in verkorte versie in editie van mei/juni van het Oegstgeester Kerkblad)

Categorieën
Nieuws

Een wolk van een dag!

Op het moment dat ik dit schrijf, is het bijna Hemelvaart en is er (nog) geen wolkje aan de lucht. Maar dat gaat veranderen. Ik hoorde op de radio dat het morgen wisselvallig weer gaat worden. Of liever gezegd: het gaat wisselend bewolkt worden.

Zuurpruim

Uitgerekend op Hemelvaart wordt het bewolkt. ‘Mooi’, denk ik dan. En niet omdat ik een zuurpruim ben, maar gewoon omdat ik vind dat een wolk nu eenmaal écht bij Hemelvaart hoort. Want één van de meest intrigerende zinnen uit het Hemelvaartverhaal, vind ik deze: ‘Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en ​opgenomen​ in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen’ (Handelingen 1:9).

Omhooggeheven

‘Omhooggeheven en ​opgenomen​ in een wolk…’ Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is ‘Nephele’. Ons woord ‘nevel’ is ermee verwant. En via het latijnse ‘nebula’ en het Oudkerkslavisch ‘nebo’ verwijst het ook weer naar ‘hemel’. Dat vind ik mooi: Jezus werd ‘opgehemeld’.

Afwezigheid vs aanwezigheid

Maar die wolk is van nog veel meer betekenis. Waar wij Hemelvaart vaak associëren met de afwezigheid van Christus, heeft een wolk juist alles te maken met aanwezigheid. Zo kan de wolk bijvoorbeeld verwijzen naar de wolk die het volk van Israël begeleidde in de woestijn. In die wolk was God juist aanwezig en dichtbij. En tegelijk: het was een wolk – en dus toch ook wat ongrijpbaar. Hebreeën 11 en 12 spreken ook over een ‘wolk van getuigen’ – van onze geloofshelden. Ook zij zijn niet meer fysiek aanwezig, maar toch hebben wij hen ‘rondom ons’.

Heimwee

Dat is de paradox van Hemelvaart. Het is afstand en nabijheid tegelijk. Een prachtig lied, dat vaak in deze tijd wordt gezongen, opent met deze ontroerende regel: “Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen”. Dat klinkt dubbel, en dat is het ook. En je komt er bijna niet uit. Totdat ik van de week in de auto een gesprek had met mijn jongste zoon over heimwee. Heel wijs sprak hij: “Als ik jullie mis (hij logeert wel eens een weekendje), dan denk ik gewoon aan iets anders, en dan gaat het wel weer.” Maar nu komt het mooie: “Maar als ik echt superverdrietig ben, denk ik juist aan jullie, want dan is het net of je dichtbij me bent.” Tja, dan heb je Hemelvaart begrepen, denk ik.

Ik wens je van harte een wolk van een dag toe!

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen.
(Gez. 234 LvdK)

Categorieën
Nieuws

Voorlopig geen bezoekers bij de samenkomsten

Vanaf dinsdag 15 december is Nederland in een harde lockdown gegaan. Er zijn pittige maatregelen afgekondigd die de Nederlandse samenleving treffen. Hoewel de kerken open mogen blijven hebben we vanuit CrossPoint gemeend dat we uit solidariteit met de samenleving voorlopig geen bezoekers meer uitnodigen. Daarbij speelt ook mee dat De Breedenborgh een school is die vanaf 16 december moet sluiten. We kunnen het niet maken om als kerk met bezoekers bij elkaar te komen terwijl de kinderen uit de wijk niet meer naar datzelfde schoolgebouw kunnen.

De livestream opname in De Breedenborgh gaat wel gewoon door zodat iedereen die dat wil de samenkomst op afstand kan meemaken, op zondag 10.00 uur of op een ander moment.

De maatregelen die we nemen voelen als een stap terug, juist nu we net zo blij waren dat we weer bezoekers konden verwelkomen. Maar tegelijk weten we ons bevoorrecht met een fantastisch team die de samenkomsten voorbereid en zien we er naar uit om ons geloof (weliswaar op afstand) met elkaar te delen. Laten we oog houden voor elkaar in deze bijzondere tijd.

Categorieën
Nieuws

Uitleg bij komende samenkomsten

Eeuwigheidszondag 22 november

Deze zondag is het eeuwigheidszondag, de zondag van gedachtenis voor hen die in het afgelopen jaar (en daarvoor) overleden en wiens namen we in onze harten dragen. Ook in CrossPoint staan we stil op deze zondag, noemen we de namen van onze dierbaren, branden we een kaars in hun gedachtenis en schrijven we hun namen op. Want wie een naam heeft, die leeft!

Vanuit het thema ‘Wij noemen de namen’ zal Bram spreken. God noemt de dingen vanaf het begin al ‘bij name’ en zo roept Hij alles tot wording. Dat wij een naam hebben, geeft ons ons bestaan. Dus het noemen van namen, en dat ook blijven doen, is eigenlijk een daad van schepping – een erkenning van bestaan.

Doe je met ons mee zondag? Dat kan op drie manieren:

 1. Meld een naam van een dierbare aan bij Bram op voorganger@crosspointgetsewoud.nl. Dat kan nog tot a.s. zaterdag 13.00 uur. Oók als het gaat om een dierbare die langer dan een jaar geleden is overleden;
 2. Doe zondag mee via Mentimeter. Op https://www.menti.com/kemj16wbx4 kun je een naam invullen. Aan het einde van de samenkomst zullen we bij de voorbeden aandacht aan deze namen besteden.
 3. Doe thuis mee. Brand tijdens het gedenkmoment zelf een kaars. Misschien kun je er een foto van maken en die delen met mensen die belangrijk voor je zijn.

Doop- en zegendienst 29 november om 10.00 uur

Volgende week zondag 29 november a.s. hopen we een doop- en zegendienst te mogen vieren. We zijn bijzonder blij en dankbaar dat we dat in deze tijd mogen doen! Twee zaken rond deze dienst brengen we graag nog even onder jullie aandacht:

 1. Voor het eerst zullen er ook weer gasten aanwezig zijn in de Breedenborgh: vooralsnog alleen van naasten van het doopgezin. Ná deze zondag gaan we verder met samenkomsten waar ook weer mensen bij aanwezig kunnen zin. Meer informatie volgt!
 2. Bram gaat deze ochtend voor en Taco Koster zal de doop en het opdragen bedienen. Dit omdat cursus van Bram voor de bevoegdheden nog steeds stil ligt vanwege corona. We zijn zeer dankbaar dat Taco dit wil doen!

Avondmaal 29 november om 20.00 uur

We hopen ook weer met elkaar avondmaal te gaan vieren. We gaan dat net zo doen als op Witte Donderdag: vanuit huis, in Zoom, onder leiding van ds. Van Andel en Jannieke. Je bent op zondag 29 november vanaf 19.45 uur (start: 20.00 uur) welkom in Zoom: https://zoom.us/s/3293201344. Het wachtwoord is 1. De uitleg van destijds kun je hier teruglezen, maar je kunt k nog even deze verkorte video met uitleg bekijken:

Wat heb je nodig?

 • Het is de bedoeling dat je zelf brood en wijn in huis haalt. Heb je daar om één of andere redenen geen mogelijkheid voor, stuur dan een bericht aan Hugo de Jong;
 • Onderzoek bij jezelf of je de vrijmoedigheid voelt om mee te doen;
 • Je kunt óók meedoen door alleen toeschouwer te zijn.
 • Ook de keuze om je kinderen te laten deelnemen is aan jezelf. Aan het begin van de viering kunnen ze wel de zegen ontvangen.
 • Het is handig dat je al een account op Zoom hebt. De verbinding werkt het beste op een laptop en met een kabel. Met een ander apparaat en Wifi gaat ook wel, maar misschien is de beeld- en geluidskwaliteit dan wat minder.
Categorieën
Nieuws

Bericht over onze samenkomsten

AANPASSINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE AANGESCHERPTE MAATREGELEN PER 14-10-2020

Beste Crosspointers,
In dit filmpje zie je een samenvatting van onderstaande geschreven tekst. Lees a.u.b. de tekst hieronder ook even goed door: belangrijke informatie over de komende samenkomsten én komende zondag!

Afwegingen maken
De omstandigheden van deze tijd en de aangescherpte maatregelen die afgelopen dinsdag door het kabinet zijn afgekondigd raken ons allemaal en daarmee ook ons als gemeente. Het vraagt de werkwijze en voortgang rond de online samenkomsten opnieuw te bekijken, afwegingen te maken, verantwoordelijkheid te nemen en bovenal ook stappen te zetten in vertrouwen. Woensdag 14 oktober jl. heeft er dan ook in alle zorgvuldigheid een overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van kernteam, leiderschapsteam en betrokkenen bij de samenkomsten. Graag informeren wij je middels deze extra nieuwsbrief over de uitkomsten van dit overleg.

Verlangen
In de afgelopen weken is er hard gewerkt om de online live samenkomsten verder uit te bouwen, steeds meer op weg naar een combinatie van online en fysiek. Ondanks de aangescherpte maatregelen per 14 oktober jl., zouden kunnen we de huidige werkwijze in principe kunnen voortzetten, omdat deze nog steeds passen past binnen de richtlijnen van het RIVM. Dit ligt ook in lijn met het grote verlangen dat er is om de huidige manier werkwijze zoveel mogelijk voort te zetten.

Belangrijkste drijfveer
Desondanks is en blijft de belangrijkste drijfveer de veiligheid van alle betrokkenen die op zondagochtend aanwezig zijn in de Breedenborgh en een onmisbare bijdrage leveren aan de online samenkomst. Om dit te kunnen blijven waarborgen, is er besloten om binnen de huidige werkwijze een aantal aanpassingen te doen. Dit houdt in:

 1. We houden de huidige manier van online samenkomen zoveel mogelijk in stand.
 2. Tegelijk beperken we het aantal medewerkers achter de schermen tot een strikt minimum, om zoveel mogelijk een veilige onderlinge afstand te kunnen waarborgen
 3. Daarnaast hebben we de richtlijnen voor medewerkers met eventuele gezondheidsklachten aangescherpt.
 4. Dit kan tot gevolg hebben dat we op een zondagochtend meerdere medewerkers missen. Het kan hierdoor zo zijn dat het niet altijd haalbaar zal zijn om een online samenkomst te houden. De situatie wordt per week besproken.
 5. We willen je vragen om in ieder geval de chrch-app, de website en social media van CrossPoint – kerk in Getsewoud goed in de gaten te houden
 6. Bovenstaande aanpassingen betekenen ook dat we het toewerken naar het fysiek samenkomen als gemeente helaas voor minimaal vier weken moeten uitstellen. Achter de schermen blijven we bezig om dit, zodra het kan, te realiseren. We zien en horen hoe groot de behoefte hieraan is, maar ook nu geldt dat veiligheid en verantwoordelijkheid voorop staan.

LET OP: voor aankomende zondag betekent dit helaas al dat we niet vanuit de Breedenborgh zullen uitzenden, maar op een andere manier gaan livestreamen.

Je bent dus nog steeds welkom om 10.00 op Facebook en Youtube, maar vanwege verschillende soorten verkoudheidsklachten hebben we nu te weinig medewerkers tot onze beschikking..

Ondanks dat de aanpassingen misschien kunnen voelen als een teleurstelling en stap terug, blijven we ook nu vertrouwen op Gods leiding in deze situatie en mogen we bidden om Zijn bescherming.

Hartelijke groet,

Jannieke Verkerk (gastvrouw), Maaike Scheffers (teamleider samenkomsten), Jan Dick Verkerk (teamleider beheer), Hans Luijk (coördinator muziek), Wendy Combee (secretaris kernteam) en Bram Dijkstra (voorganger)

Categorieën
Nieuws

Avondmaal & samenkomsten Paasweek  

Inhoud:

1 Samenkomsten Pasen

2 Uitleg Avondmaal


1 Samenkomsten Paasweek

Pasen in quarantaine… Opgesloten zitten en het liefst naar buiten willen… Het verlangen naar het Nieuwe Leven is dit jaar misschien wel groter dan ooit. Maar, wat wij ook doen of laten: het zal Pasen zijn! Goddank!
Gelukkig mogen we dan ook met elkaar vieren. Niet op de manier die we het liefste doen, maar het beste alternatief dat we kunnen bedenken: online. Hier zie je welke samenkomsten we deze Paasweek hebben. We hopen je te mogen begroeten!

 • Op Witte Donderdag kun je meedoen met het Avondmaal via Zoom. Het wachtwoord is: 1.
 • Op Goede Vrijdag kun je meekijken met een dienst, geleid door Bram, via Facebook en de website van de NGK.
 • Op Stille Zaterdag hebben we een praise, die je kunt volgen via Zoom. Het wachtwoord is: 1.
 • En met Pasen zijn we op zondagochtend 10.00 live via onze website, Facebook en ons YouTube-kanaal.

2 Uitleg Avondmaal

Als kernteam hebben we besloten om op Witte Donderdag a.s. samen online Avondmaal te vieren. We doen dat in Zoom (zie boven) o.l.v. Ds. Chris van Andel. De Protestantse Kerk in Nederland geeft ruimte voor deze vorm van vieren, maar het is natuurlijk aan gemeenten zelf om hun keuzes te maken. In onderstaand filmpje legt Bram kort uit waarom we deze keuze hebben gemaakt en wat je a.s. donderdag nog hebt om mee te doen. Meer over het wel of niet van het online avondmaal lees je hier.

Kort gezegd:

 • Argument tegen 1: fysieke aanwezigheid (samen eten van het ene brood, drinken uit die ene beker, het van hand tot hand gaan van brood en beker) ontbreken in een onlinedienst.
 • Argument tegen 2: Het niet vieren van avondmaal kan uitdrukking geven aan de gebrokenheid van het niet fysiek samen kunnen komen als gemeente.
 • Argument voor: Een internetviering laat zien dat Gods Geest niet wordt beperkt tot het samenkomen in één gebouw. De gemeente blijft lichaam van Christus, ook via de webcam.
 • Optie 1 bij voor: De voorganger/dominee kan met een klein groepje het avondmaal vieren namens de gemeente. Niet onze keuze, omdat het ons inziens juist de gemeenschap beperkt.
 • Optie 2 bij voor: Gemeenteleden vieren thuis mee (met eigen brood en sap/wijn), op moment dat voorganger instellingswoorden heeft gesproken. Dit is de keuze die wij als gemeente hebben gemaakt.

Wat heb je nodig?

 1. Onderzoek bij jezelf of je de vrijheid/vrijmoedigheid voelt om mee te doen;
 2. Je kunt meedoen door alleen toeschouwer te zijn of zelf ook het brood en de wijn te nemen. In dat geval is het de bedoeling dat je dit zélf in huis haalt.
 3. Ook de keuze om je kinderen te laten deelnemen is aan jezelf. Aan het begin van de viering kunnen ze wel de zegen ontvangen.
 4. Het is handig dat je al een account op Zoom hebt. Op donderdagavond kun je iets voor 19.30 uur inloggen op https://zoom.us/j/3293201344 met wachtwoord: 1. De verbinding werkt het beste op een laptop en met een kabel. Met een ander apparaat en Wifi gaat ook wel, maar misschien is de beeld- en geluidskwaliteit dan wat minder.
Categorieën
Nieuws

Nieuws zaterdag 4 april 2020

Dag allemaal, het was even afwachten wat de persconferentie van deze week zou brengen, maar we zijn met elkaar voorlopig dus nog even ‘kerk in ballingschap’. Gelukkig hebben we Gods volk als voorbeeld en bedenken we andere en creatieve manieren om toch nog kerk te zijn. Hieronder bieden we je een overzicht van wat we in de komende tijd de hele week voor jullie klaar hebben staan. Lees het a.u.b. even goed door! Onderaan staat de informatie m.b.t. Pasen

Hartelijke groet namens het leiderschapsteam,
Bram


Inhoud:

 1. Komende zondag
 2. Online Coffee Corner
 3. Activiteiten doordeweeks
 4. Belang van de chrch-app
 5. De week van Pasen
 6. Paaschallenge!
 7. Overig

1. KOMENDE ZONDAG
Komende zondag hebben we weer live samenkomst op onze website, op Facebook en via Youtube. Daniëlle is gastvrouw en Bram zal voorgaan. We pakken onze serie ‘Vier Verzoening’ weer op bij het thema ‘Victorie’.

Alles voor de dienst vind je hier en je kunt zondag vanaf 10.00 live mee kijken op Facebook en Youtube of in je eigen tempo de dienst volgen via de website.


2. ONLINE COFFEE CORNER
Als Crosspoint hebben we nu een online coffee corner, permanent hier op Zoom geopend. Hier kun je afspreken met vrienden, zomaar even binnenvallen of samen een bijeenkomst hebben. Ook houden we hier een aantal activiteiten.


3. ACTIVITEITEN DOORDEWEEKS
Inmiddels weten we elkaar als gemeente goed online te vinden. En na de eerste rommelige weken proberen we nu naar een vast programma te werken. Zo ziet het er ongeveer uit:

 • Maandag 8.00 uur: Ochtendgebed met Bram
  (Via YouTube/link verschijnt ook op Facebook en in chrch-app).
 • Dinsdag 10.30 – 12.30 uur: Online spreekuur met Bram
  (via Whatsapp: nummer in chrch-app of Skype: bramtemp)
 • Dinsdag 15.00 – 16.00 uur: ‘Opkrabbelen’, schrijfuurtje met Aaltje.
  (In Zoom Coffee CornerAanmelden of voorbereiding niet nodig, doe gewoon lekker mee! 
 • Woensdag 20.00 – 21.00 uur: Live bidstond met Wim Verkerk
  (In Zoom Coffee CornerJe kunt vanaf 20.00 uur live mee bidden in de Coffee Corner, en ook je gebedspunten vast indienen via gebed@crosspointgetsewoud.nl 
 • Donderdag 11.00 – 11.30 uur: Koffie & kletsen
  (in Zoom Coffee Corner)
 • Donderdag 20.00 – 21.30 uur: Bijbelstudie ‘Corona In Context’ met Bram en evt. anderen
  (in Zoom Coffee Corner). Aanmelden of voorbereiding niet nodig, doe gewoon lekker mee! Niet op Witte Donderdag.
 • Zondag: 10.00 – 11.00 uur: Online Samenkomst
  (op Facebook Live, YouTube Live en de website)

4. BELANG VAN DE CHRCH-APP
CrossPoint maakt alweer een tijdje gebruik van de chrch-app, een veilig en besloten platform. Behalve het rooster, vind je hier ook een dagtekst, smoelenboek, prikbord, recepten en gebedskanaal en nieuwsberichten. Ook kun je er je bijdrage aan de collecte regelen.

Nu we in deze tijd van corona niet bij elkaar kunnen komen, communiceren we op andere manieren met elkaar en de chrch-app is een belangrijke hierin. Heb je de app nog niet geïnstalleerd, doe dat dan nu!

Wanneer je de app wilt downloaden vind je deze app onder de naam “CHRCH”. Heb je vragen of hulp nodig bij het gebruik van de app, laat dit weten door een mail te sturen aan app@crosspointgetsewoud.nl. Wil je een kijkje nemen maar heb je geen mobiele telefoon bij de hand dan kan je dit bekijken via https://crosspointgetsewoud.nl/chrch-app/.


5. DE WEEK VAN PASEN
De Stille Week en het Paasfeest kondigen zich aan. En wat is het pijnlijk dat we juist in deze tijd niet bij elkaar kunnen komen. Toch doen we ons best om mooie samenkomsten te organiseren. Hieronder lees je wat we van plan zijn!

 • Donderdag 9 april 19.30 uur: Online Avondmaalsviering met ds. Chris van Andel (in Zoom Coffee Corner), meer informatie volgt!
 • Vrijdag 10 april 19.30 uur: Samenkomst Goede Vrijdag met Bram, i.s.m. NGK en GKv Oegstgeest e.o. (te volgen via het YouTube-kanaal van de NGK, maar mogelijk ook via onze eigen livestream)
 • Zaterdag 11 april 19.30 uur: Online Praise met muziekteam (in Zoom Coffee Corner), meer informatie volgt!
 • Zondag 12 april 10.00 uur: Samenkomst Pasen met Stef, Bram en het muziekteam (op Facebook Live, YouTube Live en de website)

6. PAASCHALLENGE: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
Hoi allemaal, ik heb een ‘challenge’ voor iedereen in CrossPoint: neem een filmpje op zoals het filmpje hieronder waarin je alleen zegt: ‘De Heer is Waarlijk Opgestaan!’. Je mag het in je eentje doen, met meer of met je hele gezin. Houd je telefoon of tablet in liggende stand. Stuur vervolgens het filmpje naar mij op dijkstrageuze@gmail.com, dan ga ik er iets leuks mee doen!

Doe je mee? De challenge is tot a.s. woensdag! Groet, Bram.


 7. OVERIG 

Overig 1: Filmpje

 • Zomaar wat gedachten over een fijne koffietent, het hebben van een goed huis, het terugtrekken in een stevige vesting, lopen over water en het leunen op een vesting… …door een pastor in ballingschap:

Overig 2: aanbod voor jeugd en jongeren

 • Henkie Show van Matthijs Vlaardingerbroek
 • Voor jongeren heeft Hillsong een online aanbod
 • Speciaal voor kids is er een online kerkdienst bij Mozaiek0318.
 • Met de Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap kun je zo aan de slag.

Overig 3: Bericht vanuit MeerWaarde

 • Ruby Greeve, sociaal makelaar bij MeerWaarde mailde dat je vanaf nu met (hulp)vragen rondom Corona terecht kunt bij het MeerWaarde Coronapunt op nummer 023-3034100. ‘We zijn er voor je!’, zei ze erbij.

Overig 4: Welke deuren opent Jesus.net?

Een goede vriendin van me werkt bij Jesus.net, de digitale tak van Agapé. Onnodig te zeggen dat zij deze dagen extra hard bezig zijn om online oplossingen aan te bieden. Zie hier een overzicht:

 1. De website Jesus.nl is gelanceerd. Een Nederlandse website waarop je alles kunt vinden over Jezus en al je vragen kwijt kunt.
 2. De Bijbel app YouVersion staat vol met leesplannen over thema’s als eenzaamheid, hoop, angst en hemels perspectief. Je kunt de leesplannen alleen maar ook samen lezen en bespreken online.
 3. Onze dagelijkse mail Ik Wonder Jou staat vol hoop en bemoediging. De laatste weken hebben we veel nieuwe aanmeldingen gekregen. Elke dag om 10:00 uur gaat de schrijfster Wilma Veen live om online haar bemoediging te delen. Veel mensen kijken en reageren.
 4. Beelden spreken soms meer dan 1000 woorden. Daarom maakt Jesus.net ook Sandy Tales: Bijbelverhalen vertelt door middel van zand. Maar ook een prachtige nieuwe video over de Liefdesbrief van God over hoe God jou ziet. Deel deze filmpjes vooral!

 

Categorieën
Nieuws

Samenkomst 5 april 2020 Palmpasen

CrossPoint thuissamenkomst, zondag 5 april 2020

Gastvrouw: Daniëlle Kroes
Spreker: Bram Dijkstra
Zegen: Wouter Luijk
Techniek: Paul Scheffers/Rene Kroes

Thema: ‘Victorie’

Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt om komende zondag thuis of in een kleine samenkomst zelf te vieren.

 • Download HIER de liturgie voor deze zondag.

 • Collecte. Wil je ons financieel ondersteunen, klik dan hier.

 • Hieronder zie je de filmpjes voor deze zondag:


 • Lied: Mijn toevlucht (Psalm 91)

 

 • Welkom en gebed (Daniëlle)

 

 • Kinderlied: Kijk eens naar de vogels (Elly & Rikkert)

 

 • Schriftlezing: Lukas 19: 29-44 (Bram)

 

 • Toespreek: ‘Victorie’ (Bram)

 

 • Lied: Aan mijn zij (Sela)

 

 • Stil gebed (Daniëlle)

 

 • Lied: Waardig is uw naam (Reyer)

 

 • Zegen (Wouter Luijk)

 

 • Aankondiging Avondmaal (Bram)

 

 • Bonuslied: Zegekroon:
Categorieën
Nieuws

Kun je het internet gebruiken als heilige ruimte voor het Avondmaal?

Naar aanleiding van de ruimte die het moderamen van de PKN biedt ten aanzien van een online van vorm van Avondmaal, het pleidooi van Marcel Barnard en Mirella Klomp in Trouw en de blog van Miranda Klaver vandaag, ben ik nog maar eens in mijn scriptie gedoken.
Ik studeerde ooit af op online ritualiteit. In mijn scriptie besprak ik de mogelijkheden en beperkingen van het online kaarsen branden op MijnKerk.nl. Het leukste deel vond ik het deskresearch, want er bleek al heel veel over gepubliceerd te zijn. Dit is waar ik destijds op uitkwam, en wat me nu weer helpt. Misschien jou ook?

1. HET GEBEURT AL

Het belangrijkste is mijns inziens: het gebeurt al! Mensen dóen al rituelen online. Mensen branden al digitale kaarsen, gaan online in gebed, maken digitale pelgrimages of gaan op internetretraite. Als kerk kunnen we ons daartegen verzetten, of we kunnen het online gebeuren gaan zien als nieuwe of andere ‘sacred space’ waar het geloof/religieuze ook vorm krijgt.

2. IS HET MINDER ECHT?

Is online, dus door middeling van een computerscherm, minder echt? Het is definitief anders, maar zeker niet één-op-één minder echt. Ik gebruikte destijds het voorbeeld van cyberpesten. Op het schoolplein of digitaal: voor degene die het overkomt is het toch echt een harde realiteit. Met andere woorden: wat op internet gebeurt is echt, wordt als echt ervaren en ook steeds vaker aldus behandeld.

3. HOE VINDT HET PLAATS?

Maar het gewone leven maakt niet eenvoudig de verschuiving naar een digitale omgeving. Het gaat gepaard met weerstand (zoals dat met alle veranderingen gaat), met verschillen van inzicht (wie bepaalt dat een chatroom een heilige ruimte is?), met overduidelijke fysieke beperkingen (geef maar eens brood door via WiFi), maar ook met nieuwe manieren, vormen en mogelijkheden.

4. HERVIRTUALISERING VAN RITUELEN

Maar, met dat alles, gebeurd er ook iets dat inherent is aan ritualiteit: juist in het praktiseren van een online ritueel zijn we ons misschien wel veel meer bewust van de bron waar ons symbolisch handelen naar verwijst. In haar schrijven ‘Virtual Ritual, Real Faith’ noemt Cheryl Anne Casey dit ‘Revirtualization of Religious Ritual in Cyberspace’. Met andere woorden: Casey stelt dat rituelen in zichzelf symbolische handelingen zijn en daarmee naar iets verwijzen. Ritueel is ‘enacted symbol’, een uitvoering van symboliek.

Casey stelt dat rituelen in zichzelf symbolische handelingen zijn en daarmee naar iets verwijzen. Ritueel is ‘enacted symbol’, een uitvoering van symboliek.

Zoals bij het Heilig Avondmaal het brood en de wijn verwijzen naar het lichaam en het bloed van Christus, zo maakt het online religieuze ritueel een extra verwijzing en verwijst het naar het fysieke ritueel. Deze ‘hervirtualisering’ kan men opvatten als verwatering of een afstand scheppend proces, maar Casey beargumenteert dat dit proces juist de diepere verwijzing benadrukt.

NB: MIJNKERK.NL IN HET ECHT

Ik was ooit als communitymanager betrokken bij de start MijnKerk.nl, de eerste digitale pioniersplek van Nederland. Destijds droomde ik ervan om met deze plek online Avondmaal te vieren, maar toen ontbrak de urgentie en was er veel weerstand. Kennelijk was er een pandemie voor nodig om die weerstand (schoorvoetend) te doorbreken.  Bij CrossPoint hebben we de eerste gelegenheid aangegrepen om online Avondmaal te vieren in Zoom. Hier lees je hoe dat ongeveer in zijn werk ging. Mijn ervaring is dat ik live kon zien hoe hervirtualisering werkte: juist door het online samenzijn en tegelijk niet-samenzijn, werd het Avondmaal nóg dieper beleefd. In ieder geval deze eerste keer. Bij een tweede keer merkte ik dat het niet-samenzijn nog wat zwaarder op ons drukte. Al met al verlang ik weer naar het fysiek samen Avondmaal vieren, maar de kans is groter dat het een hybride viering wordt. En ook dat lijkt me mooi en bijzonder om mee te maken, mooi en bijzonder ook om digitaal vorm te gaan geven. 

Bram Dijkstra
Voorganger CrossPoint