Categorieën
Nieuws

Energie-actie

Alle huishoudens in Nederland krijgen in november en december bij elkaar 380 euro korting op de energierekening. Voor veel mensen is dit bedrag heel welkom, voor anderen zelfs noodzakelijk. Maar er zijn ook mensen die dit bedrag eigenlijk niet nodig hebben. Hierdoor is in verschillende kerken in Nederland een initiatief ontstaan dit bedrag te geven aan mensen die het moeilijk hebben in deze periode.

Als CrossPoint sluiten we hier graag bij aan en daarom is de vraag om, als je het kunt missen, de energietoeslag of een deel daarvan weg te geven aan mensen die het heel goed kunnen gebruiken.

Dit kan door het bedrag over te maken naar de rekening van CrossPoint Goed Doen, rekeningnummer NL68 RABO 0366 6708 59 onder vermelding `Energietoeslag’ of bijvoorbeeld direct naar de Voedselbank of een andere organisatie.

Het geld dat op de rekening van CrossPoint Goed Doen wordt gestort, zullen we gebruiken voor het ondersteunen van mensen die het nodig hebben.

En als je zelf extra ondersteuning kunt gebruiken schroom dan niet om je bij Goed Doen (Hugo de Jong) te melden.