Meldpunt onveilige situatie

Binnen Protestante Gemeente CrossPoint Getsewoud vinden we het belangrijk dat gemeenteleden veilig hun geloof kunnen beleven en uitdragen. Jammer genoeg gaat het niet altijd goed. Iemand maakt een vervelende opmerking of je wordt aangeraakt terwijl je dat niet wilt. Het kan ook zijn dat je ziet of hoort dat een ander blootgesteld wordt aan grensoverschrijdend gedrag.

Beleid en omgangsregels

Het Leiderschapsteam heeft een beleidsplan ‘Veilige Gemeente’ gemaakt en omgangsregels opgesteld. Deze zijn in te zien en te downloaden:

Vertrouwenspersonen

Wanneer je een klacht hebt over iemand of wanneer je een onveilige situatie wilt melden en je wilt of kunt dat niet aan de voorganger of een kernteamlid vertellen, dan kan je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Deze kan advies geven wat je het beste kan doen. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

  • Er zijn vier vertrouwenspersonen aangesteld:
    Anita van Beem, Frans de Graaf, Mart van Loon en Eveline Schot.
  • Zij zijn te bereiken via het emailadres: vertrouwenspersoon@crosspointgetsewoud.nl
  •  Het is ook mogelijk om persoonlijk contact op te nemen met één van de vertrouwenspersonen. Hun gegevens vind je in de CHRCH-app.