Mopperende herders

Aan herders wordt ook niets verteld!!! Of toch wel? God blijkt voor de herders een heel andere rol te hebben dan ze tot nog toe hadden. Zij krijgen hij het goede nieuws te horen én mogen het doorvertellen!