Categorieën
Nieuws

NIEUWE CORONA-AFSPRAKEN VOOR CROSSPOINT

Beste CrossPointers, naar aanleiding van de nieuw aangekondigde coronamaatregelen en de gevolgen daarvan op het kerkelijk leven, het volgende. Onderstaande maatregelen zijn per 14 november van kracht binnen CrossPoint. In principe voor de duur van de van de drie weken geldende lockdown die inging op 11 november 2021. Onder de afbeelding kun je iets lezen van de processen van besluitvorming die er aan vooraf gingen.

Aanloop

Kijk hier voor onze eerdere routekaart

De beslissingen van individuele kerken rond coronamaatregelen lopen altijd wat achter op de actualiteit. Na een persconferentie moeten we altijd even wachten op de beslissing en vertaling vanuit het CIO: het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken waarin vrijwel alle Nederlandse kerkgenootschappen zijn vertegenwoordigd. Hun uitspraak vorm vaak een leidraad voor plaatselijke besluitvorming. Die uitspraak verscheen vrijdag 17 september jl. en leidde weer tot een advies van de Protestantse Kerk.

Besluitvorming

Op maandag 20 september jl. hebben we vergaderd met het leiderschapsteam en op woensdag 22 september jl. de voorstellen besproken in ons coronaoverleg, waarin alle teams zijn vertegenwoordigd die de samenkomst verzorgen. Dit overleg bestaat uit Jannieke Verkerk (teamleider samenkomsten), Jan Dick Verkerk (teamleider beheer), Esther Eveleens ( teamleider jeugd), Hans Luijk (muziek en techniek) en Bram Dijkstra. Wendy Combee is onlangs, met dank voor haar meedenken, uit dit overleg gestapt. Het was fijn om deze disciplines even bij elkaar te hebben en alles goed door te kunnen spreken aangaande de nieuwe maatregelen. Dit overleg is uiteindelijk met een concreet voorstel gekomen waar het kernteam haar akkoord op heeft gegeven.

De belangrijkste factor in de besluitvorming was het verlangen om elkaar zoveel mogelijk ruimte te geven en tegelijk elkaars (gevoel van) veiligheid te waarborgen.

Ons inziens kan dat in ieder geval niét door het invoeren van het gebruik van een coronapas en ook niet door het helemaal loslaten van de maatregelen.

We kiezen dus voor een combinatie van aanmelden, onderlinge afstand bewaren en eigen verantwoordelijkheid nemen.

Besluit

Vanaf zondag 3 oktober gaan de volgende veranderingen in:

1. Aanmelden via de agenda blijft noodzakelijk.
Maar de gezondheidscheck vervalt. Hierin vertrouwen we op de eigen verantwoordelijkheid en  wijzen we op de nog geldende maatregelen: was je handen, houd afstand, zorg voor ventilatie* en blijf thuis bij klachten.

*Ventilatie is de verantwoordelijkheid van ons als organisatie. De mensen van beheer zetten zondag de ventilatie aan en de verantwoordelijke voor BHV doet een extra check of deze ook aanstaat.

2. Graag aanmelden vóór zaterdagavond etenstijd.
Dit zodat de mensen van het welkomstteam en beheer op tijd weten wie we mogen ontvangen en hoe we de zaal in kunnen delen. Mocht je hulp nodig hebben met aanmelden, vraag hulp! Mocht je desondanks op zondag voor de deur staan, en er is iets niet goed gegaan met de aanmelding, dan bedenken we een oplossing!

3. We schalen in eerste instantie op naar 80 stoelen, waarbij we de onderlinge afstand handhaven.
Zo snel mogelijk, met het oog op de landelijke ontwikkelingen, evalueren we en kijken we of er verdere opschaling mogelijk is.

4. Voor de kinderen van de Crèche en Kings Kids gaan we zoveel mogelijk terug naar normaal.

  • Er worden afspraken gemaakt over vaste zalen voor de verschillende clubs.
  • Kinderen krijgen weer wat te eten en te drinken op de verschillende clubs.
  • Kinderen kunnen weer naar de wc (teams maken zelf even schoon).
  • Kinderen kunnen weer in de samenkomst zitten tot na het kinderlied. Bij voorkeur op de bankjes vooraan of zoveel mogelijk op schoot. Laten we elkaar hierin ook de ruimte geven.

5. Koffiedrinken voorlopig alleen ná de samenkomst.
We proberen zoveel mogelijk buiten koffie te drinken, maar binnen mag ook. Houdt rekening met de mensen die het podium afbouwen, dus verblijf het liefst in het zaalgedeelte voor de keuken, of in de hal of buiten. Verspreiden en elkaar wat ruimte geven is hierbij troef!

UPDATE PER 5/11/2021

Met het oog op de afgelopen persconferentie zien we helaas nog geen ruimte voor verdere versoepeling. We zullen zelfs op enkele vlakken weer scherper moeten zijn. Dat betekent dat er nog wat aanvullende maatregelen zullen gelden voor onze samenkomsten:

6. We dragen een mondkapje bij binnenkomst en bij vertrek. Op je plekje mag hij weer af.

7. Medewerkers en technici dragen bij opbouw een mondkapje.

8. Let extra op onderlinge afstand in de zaal en met het koffiedrinken.

We hopen dat we met dit besluit recht doen aan de uitdagingen, vragen en verlangens die er leven rond de coronamaatregelen in het algemeen en rond de samenkomsten van CrossPoint in het bijzonder. Heb je nog vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met het kernteam op kernteam@crosspointgetsewoud.nl.