Categorieën
Nieuws

Over zalfjes en ziekenzalving…

Wie is jouw favoriete tv-dominee, of tv-geestelijke? Er zijn er meer dan je denkt. Van de hilarische Father Ted en rev. Geraldine Granger (The Vicar of Dibley) tot de moordmysterie oplossende Father Dowling of Father Brown.

Father Mulcahy

Love thy neighbor or I’ll punch your lights out!

Mijn favoriet is Father Mulcahy uit M.A.S.H.. Een lieve zachtaardige man, die wat mij betreft onsterfelijk werd door de uitspraak: “Love thy neighbor or I’ll punch your lights out! (Heb je naaste lief, anders mep ik je knock-out!)” Van hem geloofde ik bijna écht dat hij priester was: een beetje een zalfje, met een iets te hoge stem, maar met veel humor en een nooit aflatend pastoraal hart. En dat laatste werd het meest zichtbaar als je hem iemand de laatste riten zag bedienen. Knielend naast een veldbed, woorden van troost en zegen mompelend, prutsend met een klein flesje olie.

…woorden van troost en zegen mompelend,
prutsend met een klein flesje olie

Laatste riten

Want een onderdeel van die laatste riten – in ieder geval in de katholieke kerk – is de ziekenzalving. Dus is het misschien niet gek dat het beeld van Father Mulcahy – knielend, biddend, zegenend, oliënd bij een stervende – hét beeld is dat bij mij is blijven hangen als het gaat om ziekenzalving. En misschien ook wel bij jou. Vandaar dat je wel eens kan schrikken als je in de kerk hoort dat er iemand de ziekenzalving zal ontvangen, of heeft ontvangen. Je vraagt je onwillekeurig meteen af: ‘Is het zo ernstig?’ En eerlijk gezegd is het antwoord vaak ook: ja, het is ernstig.

…eerlijk gezegd is het antwoord
vaak ook: ja, het is ernstig.

Verlangen en behoefte

Soms is er sprake van een naderende dood, maar niet per definitie. Meestal is er vooral sprake van diepe ernst en noodzaak, gepaard met een verlangen en behoefte om de ziekte voor Gods aangezicht te brengen. Vastomlijnde criteria om de ziekenzalving te vragen zijn er niet. Het begint bij de ontvanger van de ziekenzalving – en zijn of haar verlangen hiernaar. Maar inderdaad, als de ziekenzalving wordt bediend, is dat eigenlijk altijd in een ernstige situatie, zogezegd op een drempelmoment in het leven.  

Met het oog op het léven!

En dus bedienen we de ziekenzalving niet met het oog op de dood, maar op het léven! In de gemeente zien wij de ziekenzalving als een bevestiging van Gods verbond met ons, als een teken van vertrouwen op Zijn aanwezigheid in ons lijden en dat Hij het is die ons de drempels over helpt. Het is dus ten diepste een ritueel van hoop, verwachting, maar ook gemeenschap. We bedienen de ziekenzalving in aanwezigheid van elkaar en bovenal God. En zo brengen we de zieke en de ziekte voor het aangezicht van God.

Met hoop en perspectief in ons hart

In onze gemeente is de ziekenzalving nog geen gemeengoed. Maar het kan, juist in ziekte, een enorm middel van reflectie en troost zijn. Mocht je de ziekenzalving willen ontvangen, vraag er gerust eens naar. Meer en praktische informatie over de zalving heeft de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde ‘De Kruiskerk’ in een handige pastorale handreiking op papier gezet. De Bijbelse uitgangspunten voor de ziekenzalving vind je in Jakobus 5: 14-16.

14. Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven. 15. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden, de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven. 16. Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.
– Het Boek

Categorieën
Nieuws

NIEUWE CORONA-AFSPRAKEN VOOR CROSSPOINT

Beste CrossPointers, naar aanleiding van de nieuw aangekondigde coronamaatregelen en de gevolgen daarvan op het kerkelijk leven, het volgende:

Kijk hier voor onze eerdere routekaart

Aanloop

De beslissingen van individuele kerken rond coronamaatregelen lopen altijd wat achter op de actualiteit. Na een persconferentie moeten we altijd even wachten op de beslissing en vertaling vanuit het CIO: het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken waarin vrijwel alle Nederlandse kerkgenootschappen zijn vertegenwoordigd. Hun uitspraak vorm vaak een leidraad voor plaatselijke besluitvorming. Die uitspraak verscheen vrijdag 17 september jl. en leidde weer tot een advies van de Protestantse Kerk.

Besluitvorming

Op maandag 20 september jl. hebben we vergaderd met het leiderschapsteam en op woensdag 22 september jl. de voorstellen besproken in ons coronaoverleg, waarin alle teams zijn vertegenwoordigd die de samenkomst verzorgen. Dit overleg bestaat uit Jannieke Verkerk (teamleider samenkomsten), Jan Dick Verkerk (teamleider beheer), Esther Eveleens ( teamleider jeugd), Hans Luijk (muziek en techniek) en Bram Dijkstra. Wendy Combee is onlangs, met dank voor haar meedenken, uit dit overleg gestapt. Het was fijn om deze disciplines even bij elkaar te hebben en alles goed door te kunnen spreken aangaande de nieuwe maatregelen. Dit overleg is uiteindelijk met een concreet voorstel gekomen waar het kernteam haar akkoord op heeft gegeven.

De belangrijkste factor in de besluitvorming was het verlangen om elkaar zoveel mogelijk ruimte te geven en tegelijk elkaars (gevoel van) veiligheid te waarborgen.

Ons inziens kan dat in ieder geval niét door het invoeren van het gebruik van een coronapas en ook niet door het helemaal loslaten van de maatregelen.

We kiezen dus voor een combinatie van aanmelden, onderlinge afstand bewaren en eigen verantwoordelijkheid nemen.

Besluit

Vanaf zondag 3 oktober gaan de volgende veranderingen in:

1. Aanmelden via de agenda blijft noodzakelijk.
Maar de gezondheidscheck vervalt. Hierin vertrouwen we op de eigen verantwoordelijkheid en  wijzen we op de nog geldende maatregelen: was je handen, houd afstand, zorg voor ventilatie* en blijf thuis bij klachten.

*Ventilatie is de verantwoordelijkheid van ons als organisatie. De mensen van beheer zetten zondag de ventilatie aan en de verantwoordelijke voor BHV doet een extra check of deze ook aanstaat.

2. Graag aanmelden vóór zaterdagavond etenstijd.
Dit zodat de mensen van het welkomstteam en beheer op tijd weten wie we mogen ontvangen en hoe we de zaal in kunnen delen. Mocht je hulp nodig hebben met aanmelden, vraag hulp! Mocht je desondanks op zondag voor de deur staan, en er is iets niet goed gegaan met de aanmelding, dan bedenken we een oplossing!

3. We schalen in eerste instantie op naar 80 stoelen, waarbij we de onderlinge afstand handhaven.
Zo snel mogelijk, met het oog op de landelijke ontwikkelingen, evalueren we en kijken we of er verdere opschaling mogelijk is.

4. Voor de kinderen van de Crèche en Kings Kids gaan we zoveel mogelijk terug naar normaal.

 • Er worden afspraken gemaakt over vaste zalen voor de verschillende clubs.
 • Kinderen krijgen weer wat te eten en te drinken op de verschillende clubs.
 • Kinderen kunnen weer naar de wc (teams maken zelf even schoon).
 • Kinderen kunnen weer in de samenkomst zitten tot na het kinderlied. Bij voorkeur op de bankjes vooraan of zoveel mogelijk op schoot. Laten we elkaar hierin ook de ruimte geven.

5. Koffiedrinken voorlopig alleen ná de samenkomst.
We proberen zoveel mogelijk buiten koffie te drinken, maar binnen mag ook. Houdt rekening met de mensen die het podium afbouwen, dus verblijf het liefst in het zaalgedeelte voor de keuken, of in de hal of buiten. Verspreiden en elkaar wat ruimte geven is hierbij troef!

We hopen dat we met dit besluit recht doen aan de uitdagingen, vragen en verlangens die er leven rond de coronamaatregelen in het algemeen en rond de samenkomsten van CrossPoint in het bijzonder. Heb je nog vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met het kernteam op kernteam@crosspointgetsewoud.nl.

Categorieën
Nieuws

Fiets-/puzzeltocht

Beste Crosspointers, 

Op zaterdag 28 augustus organiseren de gezamenlijke kerken van Nieuw-vennep en Abbenes een gezellige fiets-/puzzeltocht.

Net als vorig jaar voert de tocht langs de verschillende kerken en adressen van gemeenteleden, waarbij het oplossen van een rebus onderdeel is van de tocht.

Voor gezinnen met kleine kinderen is er een kortere route gemaakt en blijf je in Nieuw-vennep.

De gehele route is door Nieuw-vennep en Abbenes.

Bij elke kerk ligt er een versnapering op u te wachten.

De fietstocht start tussen 14.00 en 14.30 uur en zal ongeveer drie uur duren.

De puzzeltocht begint voor gemeenteleden van Crosspoint bij de Breedenborgh ,Sarabande 1 waar u een puzzelformulier, een routebeschrijving en een aantal adressen uitgereikt krijgt.

Graag aanmelden vóór 23 augustus via de mail: henri.natzijl@gmail.com of een whats app bericht naar:

Henri Natzijl 06-44200307.

Mocht het op 28 augustus heel slecht weer zijn dan wordt de tocht een week uit gesteld.

Met vriendelijke groet,

Henri Natzijl

Categorieën
Nieuws

nieuwe start met de koppelactie

Doe je mee met de tweede ronde van het omzien-project in CrossPoint? We koppelen jou aan iemand anders. Via What’s app spreek je samen iets af. Dat kan van alles zijn: een keer sporten, samen eten, kaartje sturen, appen of bellen. Je hebt hier twee weken voor. Daarna mag je vrienden blijven, maar hoeft natuurlijk niet. Meedoen? mail omzien@crosspointgetsewoud.nl

Categorieën
Nieuws

De fasen van een crisis, en hoe wij daar als kerk wel wat mee kunnen…

Beeld: SAMHSA.com

Volgens mensen die er meer verstand van hebben dan ik, doorgaat elke crisis een aantal fasen. En als we terugkijken naar de Corona-crisis, zul je vast de verschillende stappen herkennen:

 1. Eerst is er de aanloop. Weet je nog? Dat was in februari van vorig jaar. Toen we allemaal nog dachten (niet eens hoopten) dat het virus wel in Italië zou blijven.
 2. Daarna volgt de impact, de harde realiteit dat het virus ook aan ons niet voorbij gaat. Halverwege maart vorig jaar kwam dat besef – mét de eerste lockdown.
 3. Maar dan volgt de heldenfase. De fase waarin we met z’n allen de schouders eronder zetten en mooie dingen bedenken om de crisis het hoofd te bieden: applaudisseren op het balkon, papieren shirtjes met hartjes in het raam, knuffelberenwandeltochten – je weet het vast allemaal nog wel. In deze fase voelen we ons sterk, geborgen en is de eendracht op z’n hoogst.
 4. Maar als de crisis allengs langer aanhoudt, komt ook de val – de desillusie. En ik durf de stelling wel aan dat we ons al sinds september vorig jaar in deze fase bevinden. De koek is op, de energie is ver te zoeken en het knusse van thuis dat eerder zo fijn leek, voelt nu als een last en een keurslijf.

…applaudisseren op het balkon, papieren shirtjes met hartjes in het raam, knuffelberenwandeltochten – je weet het vast allemaal nog wel.

Desillusie gewend
Ik durf de stelling óók wel aan dat dit het moment in de crisis is waarin de kerk haar belangrijkste rol kan spelen. Want er volgen nog twee fasen die ons – als kerk, als mensen van Christus – als het ware zouden moeten passen als een oude jas. Wij zijn zogezegd de desillusie wel gewend. We voelen het al eeuwen mee: als het ware samen met de discipelen. Bijvoorbeeld vlak na Pasen, als de steen nog niet is weggerold en we nog niet weten welke glorie er komt. Of met Hemelvaart, als we met de discipelen verward naar de hemel staren als Jezus aan het zicht onttrokken wordt. En plaatsvervangend zitten we op Pinksteren met hen in die zaal, wachtend op die mysterieuze helper die Jezus had beloofd. De desillusie is ons niet vreemd.

Vooruitzicht van het koninkrijk
Wij hebben wel eerder met het bijltje van de desillusie gehakt. Maar: altijd met het vooruitzicht van het Koninkrijk. En dat helpt ons om die laatste fasen van de crisis constructief door te komen. En het nodigt ons uit om anderen mee te nemen. Wij weten misschien wel een beetje de weg…

Wij hebben wel eerder met het bijltje van de desillusie gehakt.

5. In de vijfde fase, dwars door het dieptepunt heen, helpen ons herinneringsmomenten. Het is goed om te herdenken. In de kerk hebben we daar bijvoorbeeld momenten en rituelen voor. Denk aan Eeuwigheidszondag of Allerzielen en Allerheiligen. Denk ook aan het simpelweg branden van een kaars, het uitspreken van een gebed, het zingen van een lied. Voor al dit soort momenten heeft de gemeenschap van gelovigen al eeuwen lang tools in handen.

6. De laatste fase in de crisis is de wederopbouw en het door de pijn heen werken. En ook juist dit zou ons gelovigen moeten passen. Mij hielp bijvoorbeeld sterk het verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis: in opgelegde quarantaine vonden ze hun uitweg en bevrijding bij uitstek in het lofprijzen van God.

Ik neem uit deze periode mee dat het soms best moeilijk is om te leven uit de hoop die in ons is (1 Petrus 3:15). Juist in die fase van desillusie vergaten ik en de mensen om mij heen wel eens dat die desillusie heus niet uniek voor mij en voor ons is (Psalm 137:4). Maar we hebben – samen met het volk daar in Babylon, of het volk in de woestijn, of de ontgoochelde leerlingen – alles in hart en handen om door de pijn heen te werken. Op naar glorende hoop!

Bram Dijkstra
Voorganger CrossPoint – kerk in Getsewoud
Voorheen pastoraal werker NGK Oegstgeest e.o.
(Deze column verscheen eerder in verkorte versie in editie van mei/juni van het Oegstgeester Kerkblad)

Categorieën
Nieuws

Een wolk van een dag!

Op het moment dat ik dit schrijf, is het bijna Hemelvaart en is er (nog) geen wolkje aan de lucht. Maar dat gaat veranderen. Ik hoorde op de radio dat het morgen wisselvallig weer gaat worden. Of liever gezegd: het gaat wisselend bewolkt worden.

Zuurpruim

Uitgerekend op Hemelvaart wordt het bewolkt. ‘Mooi’, denk ik dan. En niet omdat ik een zuurpruim ben, maar gewoon omdat ik vind dat een wolk nu eenmaal écht bij Hemelvaart hoort. Want één van de meest intrigerende zinnen uit het Hemelvaartverhaal, vind ik deze: ‘Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en ​opgenomen​ in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen’ (Handelingen 1:9).

Omhooggeheven

‘Omhooggeheven en ​opgenomen​ in een wolk…’ Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is ‘Nephele’. Ons woord ‘nevel’ is ermee verwant. En via het latijnse ‘nebula’ en het Oudkerkslavisch ‘nebo’ verwijst het ook weer naar ‘hemel’. Dat vind ik mooi: Jezus werd ‘opgehemeld’.

Afwezigheid vs aanwezigheid

Maar die wolk is van nog veel meer betekenis. Waar wij Hemelvaart vaak associëren met de afwezigheid van Christus, heeft een wolk juist alles te maken met aanwezigheid. Zo kan de wolk bijvoorbeeld verwijzen naar de wolk die het volk van Israël begeleidde in de woestijn. In die wolk was God juist aanwezig en dichtbij. En tegelijk: het was een wolk – en dus toch ook wat ongrijpbaar. Hebreeën 11 en 12 spreken ook over een ‘wolk van getuigen’ – van onze geloofshelden. Ook zij zijn niet meer fysiek aanwezig, maar toch hebben wij hen ‘rondom ons’.

Heimwee

Dat is de paradox van Hemelvaart. Het is afstand en nabijheid tegelijk. Een prachtig lied, dat vaak in deze tijd wordt gezongen, opent met deze ontroerende regel: “Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen”. Dat klinkt dubbel, en dat is het ook. En je komt er bijna niet uit. Totdat ik van de week in de auto een gesprek had met mijn jongste zoon over heimwee. Heel wijs sprak hij: “Als ik jullie mis (hij logeert wel eens een weekendje), dan denk ik gewoon aan iets anders, en dan gaat het wel weer.” Maar nu komt het mooie: “Maar als ik echt superverdrietig ben, denk ik juist aan jullie, want dan is het net of je dichtbij me bent.” Tja, dan heb je Hemelvaart begrepen, denk ik.

Ik wens je van harte een wolk van een dag toe!

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen.
(Gez. 234 LvdK)

Categorieën
Nieuws

Voorlopig geen bezoekers bij de samenkomsten

Vanaf dinsdag 15 december is Nederland in een harde lockdown gegaan. Er zijn pittige maatregelen afgekondigd die de Nederlandse samenleving treffen. Hoewel de kerken open mogen blijven hebben we vanuit CrossPoint gemeend dat we uit solidariteit met de samenleving voorlopig geen bezoekers meer uitnodigen. Daarbij speelt ook mee dat De Breedenborgh een school is die vanaf 16 december moet sluiten. We kunnen het niet maken om als kerk met bezoekers bij elkaar te komen terwijl de kinderen uit de wijk niet meer naar datzelfde schoolgebouw kunnen.

De livestream opname in De Breedenborgh gaat wel gewoon door zodat iedereen die dat wil de samenkomst op afstand kan meemaken, op zondag 10.00 uur of op een ander moment.

De maatregelen die we nemen voelen als een stap terug, juist nu we net zo blij waren dat we weer bezoekers konden verwelkomen. Maar tegelijk weten we ons bevoorrecht met een fantastisch team die de samenkomsten voorbereid en zien we er naar uit om ons geloof (weliswaar op afstand) met elkaar te delen. Laten we oog houden voor elkaar in deze bijzondere tijd.

Categorieën
Nieuws

Uitleg bij komende samenkomsten

Eeuwigheidszondag 22 november

Deze zondag is het eeuwigheidszondag, de zondag van gedachtenis voor hen die in het afgelopen jaar (en daarvoor) overleden en wiens namen we in onze harten dragen. Ook in CrossPoint staan we stil op deze zondag, noemen we de namen van onze dierbaren, branden we een kaars in hun gedachtenis en schrijven we hun namen op. Want wie een naam heeft, die leeft!

Vanuit het thema ‘Wij noemen de namen’ zal Bram spreken. God noemt de dingen vanaf het begin al ‘bij name’ en zo roept Hij alles tot wording. Dat wij een naam hebben, geeft ons ons bestaan. Dus het noemen van namen, en dat ook blijven doen, is eigenlijk een daad van schepping – een erkenning van bestaan.

Doe je met ons mee zondag? Dat kan op drie manieren:

 1. Meld een naam van een dierbare aan bij Bram op voorganger@crosspointgetsewoud.nl. Dat kan nog tot a.s. zaterdag 13.00 uur. Oók als het gaat om een dierbare die langer dan een jaar geleden is overleden;
 2. Doe zondag mee via Mentimeter. Op https://www.menti.com/kemj16wbx4 kun je een naam invullen. Aan het einde van de samenkomst zullen we bij de voorbeden aandacht aan deze namen besteden.
 3. Doe thuis mee. Brand tijdens het gedenkmoment zelf een kaars. Misschien kun je er een foto van maken en die delen met mensen die belangrijk voor je zijn.

Doop- en zegendienst 29 november om 10.00 uur

Volgende week zondag 29 november a.s. hopen we een doop- en zegendienst te mogen vieren. We zijn bijzonder blij en dankbaar dat we dat in deze tijd mogen doen! Twee zaken rond deze dienst brengen we graag nog even onder jullie aandacht:

 1. Voor het eerst zullen er ook weer gasten aanwezig zijn in de Breedenborgh: vooralsnog alleen van naasten van het doopgezin. Ná deze zondag gaan we verder met samenkomsten waar ook weer mensen bij aanwezig kunnen zin. Meer informatie volgt!
 2. Bram gaat deze ochtend voor en Taco Koster zal de doop en het opdragen bedienen. Dit omdat cursus van Bram voor de bevoegdheden nog steeds stil ligt vanwege corona. We zijn zeer dankbaar dat Taco dit wil doen!

Avondmaal 29 november om 20.00 uur

We hopen ook weer met elkaar avondmaal te gaan vieren. We gaan dat net zo doen als op Witte Donderdag: vanuit huis, in Zoom, onder leiding van ds. Van Andel en Jannieke. Je bent op zondag 29 november vanaf 19.45 uur (start: 20.00 uur) welkom in Zoom: https://zoom.us/s/3293201344. Het wachtwoord is 1. De uitleg van destijds kun je hier teruglezen, maar je kunt k nog even deze verkorte video met uitleg bekijken:

Wat heb je nodig?

 • Het is de bedoeling dat je zelf brood en wijn in huis haalt. Heb je daar om één of andere redenen geen mogelijkheid voor, stuur dan een bericht aan Hugo de Jong;
 • Onderzoek bij jezelf of je de vrijmoedigheid voelt om mee te doen;
 • Je kunt óók meedoen door alleen toeschouwer te zijn.
 • Ook de keuze om je kinderen te laten deelnemen is aan jezelf. Aan het begin van de viering kunnen ze wel de zegen ontvangen.
 • Het is handig dat je al een account op Zoom hebt. De verbinding werkt het beste op een laptop en met een kabel. Met een ander apparaat en Wifi gaat ook wel, maar misschien is de beeld- en geluidskwaliteit dan wat minder.
Categorieën
Nieuws

Bericht over onze samenkomsten

AANPASSINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE AANGESCHERPTE MAATREGELEN PER 14-10-2020

Beste Crosspointers,
In dit filmpje zie je een samenvatting van onderstaande geschreven tekst. Lees a.u.b. de tekst hieronder ook even goed door: belangrijke informatie over de komende samenkomsten én komende zondag!

Afwegingen maken
De omstandigheden van deze tijd en de aangescherpte maatregelen die afgelopen dinsdag door het kabinet zijn afgekondigd raken ons allemaal en daarmee ook ons als gemeente. Het vraagt de werkwijze en voortgang rond de online samenkomsten opnieuw te bekijken, afwegingen te maken, verantwoordelijkheid te nemen en bovenal ook stappen te zetten in vertrouwen. Woensdag 14 oktober jl. heeft er dan ook in alle zorgvuldigheid een overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van kernteam, leiderschapsteam en betrokkenen bij de samenkomsten. Graag informeren wij je middels deze extra nieuwsbrief over de uitkomsten van dit overleg.

Verlangen
In de afgelopen weken is er hard gewerkt om de online live samenkomsten verder uit te bouwen, steeds meer op weg naar een combinatie van online en fysiek. Ondanks de aangescherpte maatregelen per 14 oktober jl., zouden kunnen we de huidige werkwijze in principe kunnen voortzetten, omdat deze nog steeds passen past binnen de richtlijnen van het RIVM. Dit ligt ook in lijn met het grote verlangen dat er is om de huidige manier werkwijze zoveel mogelijk voort te zetten.

Belangrijkste drijfveer
Desondanks is en blijft de belangrijkste drijfveer de veiligheid van alle betrokkenen die op zondagochtend aanwezig zijn in de Breedenborgh en een onmisbare bijdrage leveren aan de online samenkomst. Om dit te kunnen blijven waarborgen, is er besloten om binnen de huidige werkwijze een aantal aanpassingen te doen. Dit houdt in:

 1. We houden de huidige manier van online samenkomen zoveel mogelijk in stand.
 2. Tegelijk beperken we het aantal medewerkers achter de schermen tot een strikt minimum, om zoveel mogelijk een veilige onderlinge afstand te kunnen waarborgen
 3. Daarnaast hebben we de richtlijnen voor medewerkers met eventuele gezondheidsklachten aangescherpt.
 4. Dit kan tot gevolg hebben dat we op een zondagochtend meerdere medewerkers missen. Het kan hierdoor zo zijn dat het niet altijd haalbaar zal zijn om een online samenkomst te houden. De situatie wordt per week besproken.
 5. We willen je vragen om in ieder geval de chrch-app, de website en social media van CrossPoint – kerk in Getsewoud goed in de gaten te houden
 6. Bovenstaande aanpassingen betekenen ook dat we het toewerken naar het fysiek samenkomen als gemeente helaas voor minimaal vier weken moeten uitstellen. Achter de schermen blijven we bezig om dit, zodra het kan, te realiseren. We zien en horen hoe groot de behoefte hieraan is, maar ook nu geldt dat veiligheid en verantwoordelijkheid voorop staan.

LET OP: voor aankomende zondag betekent dit helaas al dat we niet vanuit de Breedenborgh zullen uitzenden, maar op een andere manier gaan livestreamen.

Je bent dus nog steeds welkom om 10.00 op Facebook en Youtube, maar vanwege verschillende soorten verkoudheidsklachten hebben we nu te weinig medewerkers tot onze beschikking..

Ondanks dat de aanpassingen misschien kunnen voelen als een teleurstelling en stap terug, blijven we ook nu vertrouwen op Gods leiding in deze situatie en mogen we bidden om Zijn bescherming.

Hartelijke groet,

Jannieke Verkerk (gastvrouw), Maaike Scheffers (teamleider samenkomsten), Jan Dick Verkerk (teamleider beheer), Hans Luijk (coördinator muziek), Wendy Combee (secretaris kernteam) en Bram Dijkstra (voorganger)

Categorieën
Nieuws

Avondmaal & samenkomsten Paasweek  

Inhoud:

1 Samenkomsten Pasen

2 Uitleg Avondmaal


1 Samenkomsten Paasweek

Pasen in quarantaine… Opgesloten zitten en het liefst naar buiten willen… Het verlangen naar het Nieuwe Leven is dit jaar misschien wel groter dan ooit. Maar, wat wij ook doen of laten: het zal Pasen zijn! Goddank!
Gelukkig mogen we dan ook met elkaar vieren. Niet op de manier die we het liefste doen, maar het beste alternatief dat we kunnen bedenken: online. Hier zie je welke samenkomsten we deze Paasweek hebben. We hopen je te mogen begroeten!

 • Op Witte Donderdag kun je meedoen met het Avondmaal via Zoom. Het wachtwoord is: 1.
 • Op Goede Vrijdag kun je meekijken met een dienst, geleid door Bram, via Facebook en de website van de NGK.
 • Op Stille Zaterdag hebben we een praise, die je kunt volgen via Zoom. Het wachtwoord is: 1.
 • En met Pasen zijn we op zondagochtend 10.00 live via onze website, Facebook en ons YouTube-kanaal.

2 Uitleg Avondmaal

Als kernteam hebben we besloten om op Witte Donderdag a.s. samen online Avondmaal te vieren. We doen dat in Zoom (zie boven) o.l.v. Ds. Chris van Andel. De Protestantse Kerk in Nederland geeft ruimte voor deze vorm van vieren, maar het is natuurlijk aan gemeenten zelf om hun keuzes te maken. In onderstaand filmpje legt Bram kort uit waarom we deze keuze hebben gemaakt en wat je a.s. donderdag nog hebt om mee te doen. Meer over het wel of niet van het online avondmaal lees je hier.

Kort gezegd:

 • Argument tegen 1: fysieke aanwezigheid (samen eten van het ene brood, drinken uit die ene beker, het van hand tot hand gaan van brood en beker) ontbreken in een onlinedienst.
 • Argument tegen 2: Het niet vieren van avondmaal kan uitdrukking geven aan de gebrokenheid van het niet fysiek samen kunnen komen als gemeente.
 • Argument voor: Een internetviering laat zien dat Gods Geest niet wordt beperkt tot het samenkomen in één gebouw. De gemeente blijft lichaam van Christus, ook via de webcam.
 • Optie 1 bij voor: De voorganger/dominee kan met een klein groepje het avondmaal vieren namens de gemeente. Niet onze keuze, omdat het ons inziens juist de gemeenschap beperkt.
 • Optie 2 bij voor: Gemeenteleden vieren thuis mee (met eigen brood en sap/wijn), op moment dat voorganger instellingswoorden heeft gesproken. Dit is de keuze die wij als gemeente hebben gemaakt.

Wat heb je nodig?

 1. Onderzoek bij jezelf of je de vrijheid/vrijmoedigheid voelt om mee te doen;
 2. Je kunt meedoen door alleen toeschouwer te zijn of zelf ook het brood en de wijn te nemen. In dat geval is het de bedoeling dat je dit zélf in huis haalt.
 3. Ook de keuze om je kinderen te laten deelnemen is aan jezelf. Aan het begin van de viering kunnen ze wel de zegen ontvangen.
 4. Het is handig dat je al een account op Zoom hebt. Op donderdagavond kun je iets voor 19.30 uur inloggen op https://zoom.us/j/3293201344 met wachtwoord: 1. De verbinding werkt het beste op een laptop en met een kabel. Met een ander apparaat en Wifi gaat ook wel, maar misschien is de beeld- en geluidskwaliteit dan wat minder.