Categorieën
Nieuws

Vertrek Bram als voorganger van CrossPoint

Onderstaand bericht verscheen als extra Nieuwsbrief in de week van 15 mei 2023:

Afgelopen week ontvingen we bericht dat Bram Dijkstra-Geuze CrossPoint gaat verlaten. Dit kwam voor zowel kernteam als leiderschapsteam onverwacht, dus we moesten daar even van bijkomen. In een overleg met kernteam en later ook leiderschapsteam heeft Bram zijn beslissing toegelicht. Het is Brams overtuiging dat hij niet de leider kan zijn die CrossPoint nodig heeft. Hij gaf aan dat dit eigenlijk een proces is wat al langer loopt. In de afgelopen maanden is het hem steeds duidelijker geworden dat doorgaan niet goed is. Bram heeft zijn beslissing afgelopen zondag na de samenkomst medegedeeld aan de gemeente.

Als leiderschapsteam vinden we het spijtig dat Bram vertrekt. Een maand nadat Bram in februari 2020 startte als voorganger van CrossPoint brak corona uit. In die periode heeft Bram zich, samen met het leiderschapsteam en velen uit de gemeente, met veel energie ingezet om de samenkomsten doorgang te laten vinden. Met veel creativiteit werden steeds weer nieuwe uitdagingen getackeld.

We zijn dankbaar voor alles wat Bram heeft mogen betekenen voor CrossPoint en voor mensen persoonlijk. Gelukkig blijft Bram nog tot het einde van de maand augustus werkzaam. Als leiderschapsteam zijn we direct gestart met het inventariseren van alles wat in de komende periode nodig is in verband met Brams vertrek. Het gaat dan om zaken als het invullen van het sprekersrooster, het overnemen en verdelen van taken, het zorgen voor een goede bezetting van functies en het nadenken over vervanging, zowel interim als structureel.

Als leiderschapsteam zetten we, in het geloof en vertrouwen dat Gods geest ons leidt, graag onze schouders onder de taken die voor ons liggen. Wij kunnen dit niet zonder de voortgaande inzet van de gemeente bij de vele taken die er zijn. We zijn heel dankbaar dat zovelen zich trouw inzetten en zijn er van overtuigd dat dit ook in de komende periode mag doorgaan, tot eer en glorie van God en Zijn koninkrijk.

We willen jullie vragen om mee te bidden voor wijsheid en leiding en zo om ons als leiderschapsteam en de gemeente heen te staan.

Zodra er meer duidelijk is over de volgende stappen melden we dat. Als er vragen of zorgen zijn meldt het ons dan alsjeblieft. De leden van het leiderschapsteam zijn allen bereid je persoonlijk te woord te staan. Je kan ook een email sturen naar kernteam@crosspointgetsewoud.nl.

Verbonden in Christus,

Het leiderschapsteam

Categorieën
Nieuws

Aswoensdag, zet jij een kruisje?

Deze woensdag staat er een kruisje in mijn agenda, want dan is het ‘Aswoensdag’, de start van de ‘Veertigdagentijd’. Kortom, de tijd van inkeer, bezinning en vaak ook van vasten (tegenwoordig vaak in de vorm van bijv. geen social media of alcohol drinken). Steeds vaker verlangen mensen er ook naar om de start van deze tijd te markeren met het halen van een askruisje. Bij onze katholieke broeders en zusters kan dit al heel lang en inmiddels bieden sommige protestantse kerken de mogelijkheid ook.

Ik (Bram) ben – na heel lang wikken en wegen – twee jaar geleden voor het eerst gegaan, in de Waterpleinkerk in Rotterdam. Het ontvangen van het askruisje bleek ik toch wel een hele mooie en bewuste start van de veertigdagentijd te vinden. ‘Stof ben je’, zei de dominee. En dat raakte me. Stof in de wind, dat verwaait en verdwijnt, maar dat in de handen van God tot leven gekneed kan worden.

Ik kan me voorstellen dat een askruisje halen een brug te ver voor je is. Maar mag ik iets anders voorstellen? Zet komende woensdag, gewoon even ergens op de dag dat je stil kan staan, met een pen of stift een kruisje op je hand. Zoals op de foto hierboven. Gewoon heel simpel. Het is niks magisch, maar gewoon een teken: ‘Het start, we zijn op weg naar het kruis’. En iedere keer als jij naar je hand kijkt is het een herinnering daaraan en helpt het je misschien wel deze tijd bewust te leven en je hart ook te richten naar Pasen. Heel veel zegen gewenst!

Categorieën
Nieuws

Energie-actie

Alle huishoudens in Nederland krijgen in november en december bij elkaar 380 euro korting op de energierekening. Voor veel mensen is dit bedrag heel welkom, voor anderen zelfs noodzakelijk. Maar er zijn ook mensen die dit bedrag eigenlijk niet nodig hebben. Hierdoor is in verschillende kerken in Nederland een initiatief ontstaan dit bedrag te geven aan mensen die het moeilijk hebben in deze periode.

Als CrossPoint sluiten we hier graag bij aan en daarom is de vraag om, als je het kunt missen, de energietoeslag of een deel daarvan weg te geven aan mensen die het heel goed kunnen gebruiken.

Dit kan door het bedrag over te maken naar de rekening van CrossPoint Goed Doen, rekeningnummer NL68 RABO 0366 6708 59 onder vermelding `Energietoeslag’ of bijvoorbeeld direct naar de Voedselbank of een andere organisatie.

Het geld dat op de rekening van CrossPoint Goed Doen wordt gestort, zullen we gebruiken voor het ondersteunen van mensen die het nodig hebben.

En als je zelf extra ondersteuning kunt gebruiken schroom dan niet om je bij Goed Doen (Hugo de Jong) te melden.

Categorieën
Nieuws

Support House of Joy!

Tijd voor een update van House of Joy! Iedere maandagmiddag organiseren we een ontmoeting voor en met statushouders. We mogen gebruik maken van het buurthuis Het Contact en bieden een plek van ontmoeting, gesprekken voeren, NL taal oefenen en samen eten. Na de zomervakantie zijn we met enthousiasme opgestart. De laatste weken is het rustiger. Corona zit echt in de weg. (Samen eten en de taaloefening zijn on hold gezet.)

Doorbijten…

Als team is het doorbijten, deze periode. Het kernteam bestaat uit Manja, Andries, Rawaa, Fia, Peter, Jacqueline en Taco. We houden goede moed en geloven dat we bij House of Joy tot zegen kunnen zijn voor mensen die nog niet zo lang in Nederland wonen. Handen en voeten geven aan het koninkrijk van God. Er is altijd wel een goed gesprek, een bijzondere ontmoeting of een persoonlijk gebed. En ook voor de kinderen proberen we een leuk programma aan te bieden, lekker creatief.

We houden goede moed en geloven dat we bij House of Joy tot zegen kunnen zijn.

De komende maanden hebben we drie uitdagingen. En, hoe kun jij helpen?

 1. Hoe kunnen we ondanks corona nieuwe mensen bereiken? Er komen nog steeds nieuwe statushouders in Nieuw-Vennep wonen! Zijn er mensen bij jou in de buurt komen wonen, maak ze attent op House of Joy. (We hebben flyers in meerdere talen.)
 2. Eén keer in de maand, op zondagmiddag, zijn we House of Life gestart. Een plek voor christenen uit verschillende landen en culturen, samen bidden en bijbel lezen en samen de liefde van Christus leren kennen. Meertalig en intercultureel van karakter. Misschien ken jij christenen uit andere landen die moeite hebben om aan te haken bij een Nederlandse kerk? Maak ze attent op House of Life.
 3. Als team zijn we klein. Misschien ben je wel enthousiast over House of Joy? Kom een keer kijken op maandagmiddag in het buurthuis, vanaf 15.30 uur! We praten je graag bij over de kansen en mogelijkheden die we zien.

En hé, ook op financieel gebied kunnen we je hulp gebruiken! We zijn dankbaar dat de collecte op kerstmorgen voor het werk van House of Joy bestemd is. En de komende jaren willen we steeds steviger op eigen financiële benen gaan staan. Hoe dat er in de praktijk uitziet?

 • We krijgen bijdragen uit fondsen. En we krijgen de komende twee jaar ook nog een bijdrage van de Protestantse Kerk in Nederland. En we krijgen jaarlijks 6000 euro van CrossPoint. (Wil je meer inzicht in de begroting? Dan kan natuurlijk! Stuur dan even een mail naar Marco Keuken.)
 • We doen een beroep op je om met elkaar die 6000 euro bij elkaar te brengen. Je kunt eenmalig een gift geven. En we zijn er ook hartstikke blij mee als je structureel een bijdrage wilt leveren. En voor de goede orde: dat geld geef je aan CrossPoint en CrossPoint ondersteunt daarmee House of Joy.
 • Een paar rekensommetjes: als 60 mensen jaarlijks 100 euro geven, is het rond; als 120 mensen jaarlijks 50 euro geven, is het rond; als jaarlijks 240 mensen 25 euro geven, is het rond; als 30 mensen jaarlijks 200 euro geven, is het rond. Dat moet toch kunnen?

Hoe werkt dit in de praktijk?

 • Maak een éénmalige gift over op het rekeningnummer van CrossPoint, onder vermelding van ‘Gift House of Joy’. Het nummer van CrossPoint: NL71 RABO 013.26.58.208, Protestantse Gemeente CrossPoint Nieuw-Vennep.
 • Of download HIER een formulier aan dat je kunt gebruiken. Print het uit, vul het in en zorg ervoor dat dit formulier bij Marco Keuken (gegevens in chrch-app) terecht komt. Je kunt het op zondag ook afgeven in de Breedenborgh.

Dank je wel voor je betrokkenheid, je meedenken en je gebeden! En weet je altijd hartelijk welkom op maandagmiddag bij House of Joy! Hartelijke groet, namens het team, Taco Koster.

PS. De nieuwe website is bijna klaar: www.wijzijnhouseofjoy.nl. Neem een kijkje!

Categorieën
Nieuws

Over zalfjes en ziekenzalving…

Wie is jouw favoriete tv-dominee, of tv-geestelijke? Er zijn er meer dan je denkt. Van de hilarische Father Ted en rev. Geraldine Granger (The Vicar of Dibley) tot de moordmysterie oplossende Father Dowling of Father Brown.

Father Mulcahy

Love thy neighbor or I’ll punch your lights out!

Mijn favoriet is Father Mulcahy uit M.A.S.H.. Een lieve zachtaardige man, die wat mij betreft onsterfelijk werd door de uitspraak: “Love thy neighbor or I’ll punch your lights out! (Heb je naaste lief, anders mep ik je knock-out!)” Van hem geloofde ik bijna écht dat hij priester was: een beetje een zalfje, met een iets te hoge stem, maar met veel humor en een nooit aflatend pastoraal hart. En dat laatste werd het meest zichtbaar als je hem iemand de laatste riten zag bedienen. Knielend naast een veldbed, woorden van troost en zegen mompelend, prutsend met een klein flesje olie.

…woorden van troost en zegen mompelend,
prutsend met een klein flesje olie

Laatste riten

Want een onderdeel van die laatste riten – in ieder geval in de katholieke kerk – is de ziekenzalving. Dus is het misschien niet gek dat het beeld van Father Mulcahy – knielend, biddend, zegenend, oliënd bij een stervende – hét beeld is dat bij mij is blijven hangen als het gaat om ziekenzalving. En misschien ook wel bij jou. Vandaar dat je wel eens kan schrikken als je in de kerk hoort dat er iemand de ziekenzalving zal ontvangen, of heeft ontvangen. Je vraagt je onwillekeurig meteen af: ‘Is het zo ernstig?’ En eerlijk gezegd is het antwoord vaak ook: ja, het is ernstig.

…eerlijk gezegd is het antwoord
vaak ook: ja, het is ernstig.

Verlangen en behoefte

Soms is er sprake van een naderende dood, maar niet per definitie. Meestal is er vooral sprake van diepe ernst en noodzaak, gepaard met een verlangen en behoefte om de ziekte voor Gods aangezicht te brengen. Vastomlijnde criteria om de ziekenzalving te vragen zijn er niet. Het begint bij de ontvanger van de ziekenzalving – en zijn of haar verlangen hiernaar. Maar inderdaad, als de ziekenzalving wordt bediend, is dat eigenlijk altijd in een ernstige situatie, zogezegd op een drempelmoment in het leven.  

Met het oog op het léven!

En dus bedienen we de ziekenzalving niet met het oog op de dood, maar op het léven! In de gemeente zien wij de ziekenzalving als een bevestiging van Gods verbond met ons, als een teken van vertrouwen op Zijn aanwezigheid in ons lijden en dat Hij het is die ons de drempels over helpt. Het is dus ten diepste een ritueel van hoop, verwachting, maar ook gemeenschap. We bedienen de ziekenzalving in aanwezigheid van elkaar en bovenal God. En zo brengen we de zieke en de ziekte voor het aangezicht van God.

Met hoop en perspectief in ons hart

In onze gemeente is de ziekenzalving nog geen gemeengoed. Maar het kan, juist in ziekte, een enorm middel van reflectie en troost zijn. Mocht je de ziekenzalving willen ontvangen, vraag er gerust eens naar. Meer en praktische informatie over de zalving heeft de Vrije Evangelische Gemeente in Heerde ‘De Kruiskerk’ in een handige pastorale handreiking op papier gezet. De Bijbelse uitgangspunten voor de ziekenzalving vind je in Jakobus 5: 14-16.

14. Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met olie te zalven. 15. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden, de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven. 16. Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.
– Het Boek

Categorieën
Nieuws

NIEUWE CORONA-AFSPRAKEN VOOR CROSSPOINT

Beste CrossPointers, naar aanleiding van de nieuw aangekondigde coronamaatregelen en de gevolgen daarvan op het kerkelijk leven, het volgende. Onderstaande maatregelen zijn per 14 november van kracht binnen CrossPoint. In principe voor de duur van de van de drie weken geldende lockdown die inging op 11 november 2021. Onder de afbeelding kun je iets lezen van de processen van besluitvorming die er aan vooraf gingen.

Aanloop

Kijk hier voor onze eerdere routekaart

De beslissingen van individuele kerken rond coronamaatregelen lopen altijd wat achter op de actualiteit. Na een persconferentie moeten we altijd even wachten op de beslissing en vertaling vanuit het CIO: het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken waarin vrijwel alle Nederlandse kerkgenootschappen zijn vertegenwoordigd. Hun uitspraak vorm vaak een leidraad voor plaatselijke besluitvorming. Die uitspraak verscheen vrijdag 17 september jl. en leidde weer tot een advies van de Protestantse Kerk.

Besluitvorming

Op maandag 20 september jl. hebben we vergaderd met het leiderschapsteam en op woensdag 22 september jl. de voorstellen besproken in ons coronaoverleg, waarin alle teams zijn vertegenwoordigd die de samenkomst verzorgen. Dit overleg bestaat uit Jannieke Verkerk (teamleider samenkomsten), Jan Dick Verkerk (teamleider beheer), Esther Eveleens ( teamleider jeugd), Hans Luijk (muziek en techniek) en Bram Dijkstra. Wendy Combee is onlangs, met dank voor haar meedenken, uit dit overleg gestapt. Het was fijn om deze disciplines even bij elkaar te hebben en alles goed door te kunnen spreken aangaande de nieuwe maatregelen. Dit overleg is uiteindelijk met een concreet voorstel gekomen waar het kernteam haar akkoord op heeft gegeven.

De belangrijkste factor in de besluitvorming was het verlangen om elkaar zoveel mogelijk ruimte te geven en tegelijk elkaars (gevoel van) veiligheid te waarborgen.

Ons inziens kan dat in ieder geval niét door het invoeren van het gebruik van een coronapas en ook niet door het helemaal loslaten van de maatregelen.

We kiezen dus voor een combinatie van aanmelden, onderlinge afstand bewaren en eigen verantwoordelijkheid nemen.

Besluit

Vanaf zondag 3 oktober gaan de volgende veranderingen in:

1. Aanmelden via de agenda blijft noodzakelijk.
Maar de gezondheidscheck vervalt. Hierin vertrouwen we op de eigen verantwoordelijkheid en  wijzen we op de nog geldende maatregelen: was je handen, houd afstand, zorg voor ventilatie* en blijf thuis bij klachten.

*Ventilatie is de verantwoordelijkheid van ons als organisatie. De mensen van beheer zetten zondag de ventilatie aan en de verantwoordelijke voor BHV doet een extra check of deze ook aanstaat.

2. Graag aanmelden vóór zaterdagavond etenstijd.
Dit zodat de mensen van het welkomstteam en beheer op tijd weten wie we mogen ontvangen en hoe we de zaal in kunnen delen. Mocht je hulp nodig hebben met aanmelden, vraag hulp! Mocht je desondanks op zondag voor de deur staan, en er is iets niet goed gegaan met de aanmelding, dan bedenken we een oplossing!

3. We schalen in eerste instantie op naar 80 stoelen, waarbij we de onderlinge afstand handhaven.
Zo snel mogelijk, met het oog op de landelijke ontwikkelingen, evalueren we en kijken we of er verdere opschaling mogelijk is.

4. Voor de kinderen van de Crèche en Kings Kids gaan we zoveel mogelijk terug naar normaal.

 • Er worden afspraken gemaakt over vaste zalen voor de verschillende clubs.
 • Kinderen krijgen weer wat te eten en te drinken op de verschillende clubs.
 • Kinderen kunnen weer naar de wc (teams maken zelf even schoon).
 • Kinderen kunnen weer in de samenkomst zitten tot na het kinderlied. Bij voorkeur op de bankjes vooraan of zoveel mogelijk op schoot. Laten we elkaar hierin ook de ruimte geven.

5. Koffiedrinken voorlopig alleen ná de samenkomst.
We proberen zoveel mogelijk buiten koffie te drinken, maar binnen mag ook. Houdt rekening met de mensen die het podium afbouwen, dus verblijf het liefst in het zaalgedeelte voor de keuken, of in de hal of buiten. Verspreiden en elkaar wat ruimte geven is hierbij troef!

UPDATE PER 5/11/2021

Met het oog op de afgelopen persconferentie zien we helaas nog geen ruimte voor verdere versoepeling. We zullen zelfs op enkele vlakken weer scherper moeten zijn. Dat betekent dat er nog wat aanvullende maatregelen zullen gelden voor onze samenkomsten:

6. We dragen een mondkapje bij binnenkomst en bij vertrek. Op je plekje mag hij weer af.

7. Medewerkers en technici dragen bij opbouw een mondkapje.

8. Let extra op onderlinge afstand in de zaal en met het koffiedrinken.

We hopen dat we met dit besluit recht doen aan de uitdagingen, vragen en verlangens die er leven rond de coronamaatregelen in het algemeen en rond de samenkomsten van CrossPoint in het bijzonder. Heb je nog vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met het kernteam op kernteam@crosspointgetsewoud.nl.

Categorieën
Nieuws

Fiets-/puzzeltocht

Beste Crosspointers, 

Op zaterdag 28 augustus organiseren de gezamenlijke kerken van Nieuw-vennep en Abbenes een gezellige fiets-/puzzeltocht.

Net als vorig jaar voert de tocht langs de verschillende kerken en adressen van gemeenteleden, waarbij het oplossen van een rebus onderdeel is van de tocht.

Voor gezinnen met kleine kinderen is er een kortere route gemaakt en blijf je in Nieuw-vennep.

De gehele route is door Nieuw-vennep en Abbenes.

Bij elke kerk ligt er een versnapering op u te wachten.

De fietstocht start tussen 14.00 en 14.30 uur en zal ongeveer drie uur duren.

De puzzeltocht begint voor gemeenteleden van Crosspoint bij de Breedenborgh ,Sarabande 1 waar u een puzzelformulier, een routebeschrijving en een aantal adressen uitgereikt krijgt.

Graag aanmelden vóór 23 augustus via de mail: henri.natzijl@gmail.com of een whats app bericht naar:

Henri Natzijl 06-44200307.

Mocht het op 28 augustus heel slecht weer zijn dan wordt de tocht een week uit gesteld.

Met vriendelijke groet,

Henri Natzijl

Categorieën
Nieuws

nieuwe start met de koppelactie

Doe je mee met de tweede ronde van het omzien-project in CrossPoint? We koppelen jou aan iemand anders. Via What’s app spreek je samen iets af. Dat kan van alles zijn: een keer sporten, samen eten, kaartje sturen, appen of bellen. Je hebt hier twee weken voor. Daarna mag je vrienden blijven, maar hoeft natuurlijk niet. Meedoen? mail omzien@crosspointgetsewoud.nl

Categorieën
Nieuws

De fasen van een crisis, en hoe wij daar als kerk wel wat mee kunnen…

Beeld: SAMHSA.com

Volgens mensen die er meer verstand van hebben dan ik, doorgaat elke crisis een aantal fasen. En als we terugkijken naar de Corona-crisis, zul je vast de verschillende stappen herkennen:

 1. Eerst is er de aanloop. Weet je nog? Dat was in februari van vorig jaar. Toen we allemaal nog dachten (niet eens hoopten) dat het virus wel in Italië zou blijven.
 2. Daarna volgt de impact, de harde realiteit dat het virus ook aan ons niet voorbij gaat. Halverwege maart vorig jaar kwam dat besef – mét de eerste lockdown.
 3. Maar dan volgt de heldenfase. De fase waarin we met z’n allen de schouders eronder zetten en mooie dingen bedenken om de crisis het hoofd te bieden: applaudisseren op het balkon, papieren shirtjes met hartjes in het raam, knuffelberenwandeltochten – je weet het vast allemaal nog wel. In deze fase voelen we ons sterk, geborgen en is de eendracht op z’n hoogst.
 4. Maar als de crisis allengs langer aanhoudt, komt ook de val – de desillusie. En ik durf de stelling wel aan dat we ons al sinds september vorig jaar in deze fase bevinden. De koek is op, de energie is ver te zoeken en het knusse van thuis dat eerder zo fijn leek, voelt nu als een last en een keurslijf.

…applaudisseren op het balkon, papieren shirtjes met hartjes in het raam, knuffelberenwandeltochten – je weet het vast allemaal nog wel.

Desillusie gewend
Ik durf de stelling óók wel aan dat dit het moment in de crisis is waarin de kerk haar belangrijkste rol kan spelen. Want er volgen nog twee fasen die ons – als kerk, als mensen van Christus – als het ware zouden moeten passen als een oude jas. Wij zijn zogezegd de desillusie wel gewend. We voelen het al eeuwen mee: als het ware samen met de discipelen. Bijvoorbeeld vlak na Pasen, als de steen nog niet is weggerold en we nog niet weten welke glorie er komt. Of met Hemelvaart, als we met de discipelen verward naar de hemel staren als Jezus aan het zicht onttrokken wordt. En plaatsvervangend zitten we op Pinksteren met hen in die zaal, wachtend op die mysterieuze helper die Jezus had beloofd. De desillusie is ons niet vreemd.

Vooruitzicht van het koninkrijk
Wij hebben wel eerder met het bijltje van de desillusie gehakt. Maar: altijd met het vooruitzicht van het Koninkrijk. En dat helpt ons om die laatste fasen van de crisis constructief door te komen. En het nodigt ons uit om anderen mee te nemen. Wij weten misschien wel een beetje de weg…

Wij hebben wel eerder met het bijltje van de desillusie gehakt.

5. In de vijfde fase, dwars door het dieptepunt heen, helpen ons herinneringsmomenten. Het is goed om te herdenken. In de kerk hebben we daar bijvoorbeeld momenten en rituelen voor. Denk aan Eeuwigheidszondag of Allerzielen en Allerheiligen. Denk ook aan het simpelweg branden van een kaars, het uitspreken van een gebed, het zingen van een lied. Voor al dit soort momenten heeft de gemeenschap van gelovigen al eeuwen lang tools in handen.

6. De laatste fase in de crisis is de wederopbouw en het door de pijn heen werken. En ook juist dit zou ons gelovigen moeten passen. Mij hielp bijvoorbeeld sterk het verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis: in opgelegde quarantaine vonden ze hun uitweg en bevrijding bij uitstek in het lofprijzen van God.

Ik neem uit deze periode mee dat het soms best moeilijk is om te leven uit de hoop die in ons is (1 Petrus 3:15). Juist in die fase van desillusie vergaten ik en de mensen om mij heen wel eens dat die desillusie heus niet uniek voor mij en voor ons is (Psalm 137:4). Maar we hebben – samen met het volk daar in Babylon, of het volk in de woestijn, of de ontgoochelde leerlingen – alles in hart en handen om door de pijn heen te werken. Op naar glorende hoop!

Bram Dijkstra
Voorganger CrossPoint – kerk in Getsewoud
Voorheen pastoraal werker NGK Oegstgeest e.o.
(Deze column verscheen eerder in verkorte versie in editie van mei/juni van het Oegstgeester Kerkblad)

Categorieën
Nieuws

Een wolk van een dag!

Op het moment dat ik dit schrijf, is het bijna Hemelvaart en is er (nog) geen wolkje aan de lucht. Maar dat gaat veranderen. Ik hoorde op de radio dat het morgen wisselvallig weer gaat worden. Of liever gezegd: het gaat wisselend bewolkt worden.

Zuurpruim

Uitgerekend op Hemelvaart wordt het bewolkt. ‘Mooi’, denk ik dan. En niet omdat ik een zuurpruim ben, maar gewoon omdat ik vind dat een wolk nu eenmaal écht bij Hemelvaart hoort. Want één van de meest intrigerende zinnen uit het Hemelvaartverhaal, vind ik deze: ‘Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en ​opgenomen​ in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen’ (Handelingen 1:9).

Omhooggeheven

‘Omhooggeheven en ​opgenomen​ in een wolk…’ Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is ‘Nephele’. Ons woord ‘nevel’ is ermee verwant. En via het latijnse ‘nebula’ en het Oudkerkslavisch ‘nebo’ verwijst het ook weer naar ‘hemel’. Dat vind ik mooi: Jezus werd ‘opgehemeld’.

Afwezigheid vs aanwezigheid

Maar die wolk is van nog veel meer betekenis. Waar wij Hemelvaart vaak associëren met de afwezigheid van Christus, heeft een wolk juist alles te maken met aanwezigheid. Zo kan de wolk bijvoorbeeld verwijzen naar de wolk die het volk van Israël begeleidde in de woestijn. In die wolk was God juist aanwezig en dichtbij. En tegelijk: het was een wolk – en dus toch ook wat ongrijpbaar. Hebreeën 11 en 12 spreken ook over een ‘wolk van getuigen’ – van onze geloofshelden. Ook zij zijn niet meer fysiek aanwezig, maar toch hebben wij hen ‘rondom ons’.

Heimwee

Dat is de paradox van Hemelvaart. Het is afstand en nabijheid tegelijk. Een prachtig lied, dat vaak in deze tijd wordt gezongen, opent met deze ontroerende regel: “Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen”. Dat klinkt dubbel, en dat is het ook. En je komt er bijna niet uit. Totdat ik van de week in de auto een gesprek had met mijn jongste zoon over heimwee. Heel wijs sprak hij: “Als ik jullie mis (hij logeert wel eens een weekendje), dan denk ik gewoon aan iets anders, en dan gaat het wel weer.” Maar nu komt het mooie: “Maar als ik echt superverdrietig ben, denk ik juist aan jullie, want dan is het net of je dichtbij me bent.” Tja, dan heb je Hemelvaart begrepen, denk ik.

Ik wens je van harte een wolk van een dag toe!

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen.
(Gez. 234 LvdK)