Categorieën
Nieuws

Uitleg bij komende samenkomsten

Eeuwigheidszondag 22 november

Deze zondag is het eeuwigheidszondag, de zondag van gedachtenis voor hen die in het afgelopen jaar (en daarvoor) overleden en wiens namen we in onze harten dragen. Ook in CrossPoint staan we stil op deze zondag, noemen we de namen van onze dierbaren, branden we een kaars in hun gedachtenis en schrijven we hun namen op. Want wie een naam heeft, die leeft!

Vanuit het thema ‘Wij noemen de namen’ zal Bram spreken. God noemt de dingen vanaf het begin al ‘bij name’ en zo roept Hij alles tot wording. Dat wij een naam hebben, geeft ons ons bestaan. Dus het noemen van namen, en dat ook blijven doen, is eigenlijk een daad van schepping – een erkenning van bestaan.

Doe je met ons mee zondag? Dat kan op drie manieren:

  1. Meld een naam van een dierbare aan bij Bram op voorganger@crosspointgetsewoud.nl. Dat kan nog tot a.s. zaterdag 13.00 uur. Oók als het gaat om een dierbare die langer dan een jaar geleden is overleden;
  2. Doe zondag mee via Mentimeter. Op https://www.menti.com/kemj16wbx4 kun je een naam invullen. Aan het einde van de samenkomst zullen we bij de voorbeden aandacht aan deze namen besteden.
  3. Doe thuis mee. Brand tijdens het gedenkmoment zelf een kaars. Misschien kun je er een foto van maken en die delen met mensen die belangrijk voor je zijn.

Doop- en zegendienst 29 november om 10.00 uur

Volgende week zondag 29 november a.s. hopen we een doop- en zegendienst te mogen vieren. We zijn bijzonder blij en dankbaar dat we dat in deze tijd mogen doen! Twee zaken rond deze dienst brengen we graag nog even onder jullie aandacht:

  1. Voor het eerst zullen er ook weer gasten aanwezig zijn in de Breedenborgh: vooralsnog alleen van naasten van het doopgezin. Ná deze zondag gaan we verder met samenkomsten waar ook weer mensen bij aanwezig kunnen zin. Meer informatie volgt!
  2. Bram gaat deze ochtend voor en Taco Koster zal de doop en het opdragen bedienen. Dit omdat cursus van Bram voor de bevoegdheden nog steeds stil ligt vanwege corona. We zijn zeer dankbaar dat Taco dit wil doen!

Avondmaal 29 november om 20.00 uur

We hopen ook weer met elkaar avondmaal te gaan vieren. We gaan dat net zo doen als op Witte Donderdag: vanuit huis, in Zoom, onder leiding van ds. Van Andel en Jannieke. Je bent op zondag 29 november vanaf 19.45 uur (start: 20.00 uur) welkom in Zoom: https://zoom.us/s/3293201344. Het wachtwoord is 1. De uitleg van destijds kun je hier teruglezen, maar je kunt k nog even deze verkorte video met uitleg bekijken:

Wat heb je nodig?

  • Het is de bedoeling dat je zelf brood en wijn in huis haalt. Heb je daar om één of andere redenen geen mogelijkheid voor, stuur dan een bericht aan Hugo de Jong;
  • Onderzoek bij jezelf of je de vrijmoedigheid voelt om mee te doen;
  • Je kunt óók meedoen door alleen toeschouwer te zijn.
  • Ook de keuze om je kinderen te laten deelnemen is aan jezelf. Aan het begin van de viering kunnen ze wel de zegen ontvangen.
  • Het is handig dat je al een account op Zoom hebt. De verbinding werkt het beste op een laptop en met een kabel. Met een ander apparaat en Wifi gaat ook wel, maar misschien is de beeld- en geluidskwaliteit dan wat minder.