Bidders gebedsteam

Iedere zondag is er, in en na de samenkomst, gelegenheid voor persoonlijke voorbede. Twee bidders (idealiter m/v) bidden voor een ander een volgens het ministry gebedsmodel. Er is inmiddels weer een fijne ploeg actief beschikbaar, maar er mogen vooral nog wat vrouwen bij! Dit zijn ongeveer de taken:

  • Je bent elke drie weken aan de beurt (bij groter team minder vaak);
  • De Twee bidders zijn 15 minuten voor aanvang aanwezig en zijn aanwezig bij het gebed voor de samenkomst;
  • De bidders begeven zich na de zegen naar de raamzijde van de zaal om beschikbaar te zijn voor gebed;
  • Buiten Corona hadden we ook de gewoonte na de toespreek naar de hal te lopen en beschikbaar te zijn voor gebed (tijdens het reflectielied) met wie er behoefte aan heeft.

Meld je aan via Aaltje Segers