Nieuwe bestuursleden Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje in de Haarlemmermeer wordt gedragen door een drietal kerken, waaronder CrossPoint. George van Leeuwen en Hetty Kruit vertegenwoordigen nu onze kerk. In het bestuur van de stichting is George onder andere verantwoordelijk voor de fondsenwerving en Hetty voor het vrijwilligersbeleid. In september 2022 loopt de termijn van drie jaar voor beide bestuursfuncties af en zowel George als Hetty hebben aangegeven dit niet te willen verlengen. Binnen CrossPoint zoeken wij daarom nu opvolgers.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hetty Kruit, 06-41292200 of hetty.kruit@shmhaarlemmermeer.nl.