ANBI

Als kerk zijn we door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. In het kader van deze erkenning zijn we verplicht om een aantal gegevens te publiceren.

Nu is dat geen enkel probleem. We zijn graag transparant. Een aantal gegevens kom je verspreid op onze website tegen. Maar op deze pagina zetten we alle gegevens op een rijtje. En even voor de helderheid: Je komt eerst de gegevens tegen voor CrossPoint als kerk. En daarna de gegevens voor de diaconale zaken in CrossPoint (we praten zelf over ‘goed doen’).


CrossPoint als kerk:

 • Formele naam: Protestantse Gemeente Crosspoint Nieuw-Vennep. We zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Fiscaal nummer: RSIN-nummer 826159333.
 • KvK nummer: 80905323.
 • Contactgegevens CrossPoint: Postadres: Regulierspoort 54, 2152 RB in Nieuw-Vennep. Mailadres: info@crosspointgetsewoud.nl.
 • Bestuurssamenstelling: Als CrossPoint hebben we een leiderschaps- en kernteam dat bestaat uit 11 personen (6 teamleiders, 4 kernteamleden en de voorganger). De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ingevuld.
 • Als zelfstandige gemeente zijn we niet meer formeel verbonden aan de Witte Kerk, maar werken we waar mogelijk we samen, onder andere op het vlak van jeugdwerk.
 • Beleidsplan. Als je hier klikt kun je het beleidsplan van CrossPoint op je gemak lezen. (En geef ons gerust feedback.) Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland tref je hier aan.
 • Beloningsbeleid. We houden ons aan de Regeling Arbeidsvoorwaarden zoals afgesproken in de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Doelstelling van de instelling. We verwijzen graag naar punt 5, beleidsplan. En lees vooral ook deze pagina.
 • De begroting 2021 en jaarrekening 2020 vind je hier. Heb je er vragen over, stuur een mail naar de penningmeester van CrossPoint.
 • De anbi publicatie vanuit FRIS vind je hier.

Diaconale zaken vanuit CrossPoint:

 • Formele naam: CrossPoint vormt samen met de Witte Kerk de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep/Burgerveen. We zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Samen met de Witte Kerk is er een College van Diakenen gevormd. Dit college is verantwoordelijk voor de diaconale geldstromen. En staat dus los van het beheer. Het College van Diakenen legt verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.
 • Fiscaal nummer: RSIN-nummer 824103385.
 • Contactgegevens CrossPoint: Postadres: Sarabande 119, 2152 TD in Nieuw-Vennep. Mailadres: info@crosspointgetsewoud.nl.
 • Bestuurssamenstelling: Als CrossPoint hebben we een leiderschaps- en kernteam dat bestaat uit 11 personen (6 teamleiders, 4 kernteamleden en de voorganger). De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ingevuld. Het College van Diakenen kent ook een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 • Beleidsplan. Als je hier klikt kun je het beleidsplan van CrossPoint op je gemak lezen. (En geef ons gerust feedback.) In dit beleidsplan tref je ook opmerkingen aan op het gebied van ‘goed doen’. We maken je ook attent op onze churchlink met een kerk in Kenia. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland tref je hier aan.
 • Beloningsbeleid. De leden van het College van diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 • Doelstelling van de instelling. We verwijzen graag naar punt 5, beleidsplan. En lees vooral ook deze pagina. Bedenk daarbij: We gebruiken niet voor niets de naam ‘goed doen’ als het over diaconale zaken gaat. We willen graag iets goeds doen voor mensen. Daadwerkelijk opkomen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. We hebben daarom een partnerrelatie met een kerk in Kenia. Het geld dat we geven wordt door hen gebruikt om de community te ondersteunen. Ook zamelen we geld in voor goede doelen in onze omgeving. Los van de financiën willen we goed doen ook in praktijk brengen door mensen concreet te helpen. We hebben zelfs een aparte zondag waarop we de wijk intrekken onder de noemer ‘serve the city’. Samen met grandcafé Massada hebben we ook het initiatief ‘Uitgestelde koffie’ in Getsewoud geïntroduceerd.
 • Een kort verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017. Klik hier.
 • De financiële verantwoording over 2016: Klik hier voor het overzicht van CrossPoint. (En klik hier voor het overzicht, gezamenlijk met de Witte Kerk.) En hier tref je de verantwoording aan over 2017.
 • De begroting voor 2017 tref je hier aan. En de begroting voor 2018 tref je hier aan.