Missie / Visie

Als we het hebben over CrossPoint, zeggen we er in één adem ‘kerk in Getsewoud’ bij. CrossPoint wil dichtbij mensen komen, specifiek de bewoners van Getsewoud. We hopen in deze wijk een verschil te maken, dat wij elkaar zien staan! We beginnen bij onze buur, collega, sportmaatje of overblijfmoeder.

God speelt hierbij een belangrijke rol. In de bijbel leren we dat het gaat om het echt ‘zien’ van elkaar, oftewel ‘je naaste liefhebben’. Grote inspiratiebron is Jezus, met wie wij ons verbonden weten, in wie wij geloven en waarvan we vertrouwen dat Hij ons helpt. Het leven in verbondenheid met Jezus is de rode draad in alles wat we doen. Dit vind je terug in onze missie:

‘CrossPoint daagt mensen uit volgelingen van Jezus te worden, met Hem te leven en zich in te zetten voor Gods koninkrijk in de wereld.

Visie & activiteiten

Bij de ene activiteit ligt het accent op het leren van Jezus (zoals onze groeigroepen bijvoorbeeld, waar de bijbel altijd opengaat), bij andere activiteiten gaat het meer om het doen wat Jezus ons heeft geleerd (er zijn voor de maatschappij, bijvoorbeeld door ons in te zetten voor de wijk). Lees ook eens mee in onze visie:

‘CrossPoint is een open kerk in Getsewoud waar het vertrouwen op Gods genade centraal staat en waar de bijbel de leidraad is. Daarom is iedereen welkom, mogen alle vragen gesteld worden en is betrokkenheid op elkaar belangrijk. Alles is erop gericht om mensen met het evangelie in aanraking te brengen, hen te leren Jezus te volgen, te groeien in geloof en zich in te zetten voor Gods koninkrijk. CrossPoint is present in de wijk Getsewoud en zoekt aansluiting bij de leefwereld en behoeften van de mensen. Kleine groepen zijn de basis van de gemeente, ze stimuleren het volgen van Jezus en de betrokkenheid op elkaar.’

_mtw1636Kersvers

CrossPoint ontstond in 2003. Een aantal kersverse Getsewouders vond dat in de nieuwe wijk die de grond uit kwam, de kerk present moest zijn. We zijn er trots op dat CrossPoint geworden is tot wat het nu is: een mooie, dynamische en enthousiaste gemeente die meer en meer zichtbaar wordt in Getsewoud.

De Protestantse Kerk in Nederland, pionieren en onze band met de Witte Kerk

Inmiddels is CrossPoint een zelfstandige Protestantse Gemeente binnen Nieuw-Vennep en zijn we verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland. CrossPoint is van 2011 tot 2014 een Protestantse Pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland geweest – ooit gestart vanuit de Witte Kerk. Wil je meer lezen over het hoe en wat van de Protestantse Pioniersplekken, klik hier.