Liturgie Witte Donderdag 1 April 2021

Donderdag 1 april 20.00 uur
O.l.v. Bram Dijkstra (meditatie), Andries Bakker (Avondmaal) en Joke en Maarten Hoogendoorn (Muziek)

KLIK HIER VOOR DE LINK NAAR ZOOM! (WACHTWOORD: 1)

Welkom en gebed

Muzikaal Moment (Joke & Maarten): Als een hert/As the deer

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.n
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

As the deer pants for the water,
so my soul longs after You.
You alone are my heart’s desire,
and I long to worship You.
You alone are my strength my shield.
To you alone may my spirit yield.
You alone are my heart’s desire,
and I long to worship You.

I want You more than gold or silver,
only You can satisfy.
You alone are the real Joygiver
and the apple of my eye.
You alone are my strength my shield.
To you alone may my spirit yield.
You alone are my heart’s desire
and I long to worship You.

You’re my Friend and You are my Brother,
even though You are the King.
I need You more than any other
and that is why I sing.
You alone are my strength my shield.
To you alone may my spirit yield.
You alone are my heart’s desire
and I long to worship You.

Lezing: Lucas 22: 7-20

Moment van stilte

Meditatie: ‘De Vier Maaltijden’

Muzikaal Moment (Joke & Maarten): Avondmaal (Sela)

Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond:
Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt;
dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk
en ik proef de wijn; zo wordt uw liefde uitgestort.

Wie meer dan U deelt ons bestaan;
hoe diep ons leven ook zal gaan.
Begraven als het goede graan,
bent U voor ons weer opgestaan.

Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen:
Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt.
Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen
en zie ik Uw liefde fonkelen in rode wijn.

Nu geef ik U mijn leven Heer
en wil ik leven tot uw eer.
U geeft zoveel, nog meer, het meest.
Eer aan de Vader, Zoon en Geest.

Inleiding op de Maaltijd van de Heer

Muzikaal Moment (Joke & Maarten): Hemelse Vader (Opwekking 495)

Hemelse Vader, door uw genade
mag ik U naderen, dicht bij uw troon.
Niet door mijn streven
rechtvaardig te leven,
maar door het offer van uw Zoon

Refrein:
wordt mijn schuld weggedaan,
mag ik rein voor U staan;
door het bloed van het Lam
dat mij vrijmaakt,
mag ik uw huis binnengaan.

(m) Hij zegt: Kom
(v) (en eet aan mijn tafel)
(m) Hij zegt: Kom
(v) (en drink van de wijn)
(m) Hij zegt:
(allen) Proef van de vrijheid in mijn nabijheid te zijn.

Bron van mijn leven, door uw vergeving
ken ik uw vrede daar U in mij woont.
U kent mijn daden, mijn angsten en falen,
maar door het offer van uw Zoon

Refrein:
wordt mijn schuld weggedaan,
mag ik rein voor U staan;
door het bloed van het Lam
dat mij vrijmaakt,
mag ik uw huis binnengaan.

(m) Hij zegt: Kom
(v) (en eet aan mijn tafel)
(m) Hij zegt: Kom
(v) (en drink van de wijn)
(m) Hij zegt:
(allen) Proef van de vrijheid in mijn nabijheid te zijn.

(m) Ja, ik kom
(v) (en eet aan uw tafel)
(m) Ja, ik kom
(v) (en drink van de wijn)
(m) Ja, ik
(allen) proef van de vrijheid in uw nabijheid te zijn.

Hemelse Vader,
Hemelse Vader,
Hemelse Vader,
Hemelse Vader.

Avondmaalsviering

Dankgebed en voorbeden

Digitale collecte diaconie

Muzikaal Moment (Joke & Maarten): Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Opwekking – 706)

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Afsluiting en zegen