Wat is Pinksteren?

Hoi, welkom bij CrossPoint, kerk in Getsewoud. Tof dat je even komt kijken wat Pinksteren nu precies inhoudt – dat betekent waarschijnlijk dat je een bellenblaas van ons hebt gekregen en misschien iets meer wil weten. Hieronder hebben we daarom wat links en info voor je verzameld én kun je het echte Bijbelverhaal van Pinksteren lezen. Veel plezier! En wil je Pinksteren een keer meemaken? Wees dan welkom in onze Samenkomst. Je kan die gewoon vanuit huis meemaken. Zie voor meer info hieronder.

Hier vertelt onze voorganger Bram meer over Pinksteren:

Wil je eens kijken bij CrossPoint of ons volgen, je kunt veel van ons (vooral ook nu in Corona-tijd) online meemaken. We zitten op Facebook, Instagram en onze samenkomsten vind je op YouTube.


Meer informatie over Pinksteren

  • Meer achtergrond over wat Pinksteren is? Lees deze blog ‘Wat is Pinksteren?’ op de website van de EO.
  • De slimmeriken bij NU.nl hebben animatie gemaakt waarin ze in één minuut uitleggen wat Pasen, Hemelvaart én Pinksteren betekenen.
  • Bij CrossPoint willen we graag weer een Alpha-Cursus gaan geven, een soort basiscursus over christelijk geloof (zonder verplichting, maar mét ruimte voor al je vragen). Heb je interesse? Stuur dan een mail aan Bram. Of maak vast kennis met Alpha via deze blog over Pinksteren.

Lees hieronder het verhaal van Pinksteren in de Bijbel

Handelingen 2:1-13

1. Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. 2. Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. 4. Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.

5. Met de feestdagen waren er in Jeruzalem vele gelovige Joden uit alle landen van de wereld. 6. Toen zij het geluid hoorden, liepen ze allemaal te hoop. Zij raakten in verwarring, omdat ieder van hen de apostelen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7. Zij begrepen er niets van. ‘Dat zijn toch mannen uit Galilea?’ riepen zij verbaasd uit. 8. ‘Hoe kan het dan dat zij ónze taal spreken en nog andere talen ook? Kijk eens waar wij overal vandaan komen: 9. uit Parthië, Medië, Elam en Mesopotamië, uit Judea, Capadocië, Pontus, Asia, 10. Frygië en Pamfylië, uit Egypte en de streek van Cyrene in Libië. Er zijn hier Joden en Joodse bekeerlingen uit Rome, 11. Kreta en Arabië. Hoe bestaat het dat ieder van ons in zijn eigen taal hoort spreken over de geweldige dingen die God gedaan heeft!’ 12. Zij waren buiten zichzelf en wisten niet wat zij ervan moesten denken. Zij zeiden tegen elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13. ‘Die mensen hebben vast teveel zoete wijn gedronken,’ lachten sommigen schamper.