Samenkomst15maart

CrossPoint thuisliturgie, zondag 15 maart 2020
Serie: Vier Verzoening | Thema: Voorbeeld

Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt om komende zondag thuis of in een kleine samenkomst zelf te vieren. We hebben een speciale liturgie samengesteld die je zelf (zonder voorbereiding, hooguit even doorlezen) kunt uitvoeren. Advies: wijs één iemand aan om de viering in goede banen te leiden. Hier onder vind je downloads voor de liturgie en de liedteksten, de YouTube films voor liederen (met dank aan Dick en Jannieke voor het samenstellen) en natuurlijk de toespreek. We wensen je van harte een goed en gezegend samenzijn toe!

Bram Dijkstra,
Namens het leiderschapsteam en team samenkomsten


Downloads:


Toespreek:

  • Hier online op 15 maart vanaf 10.00 uur!
  • Vanwege de upload-limiet van YouTube is de toespreek in twee delen.
  • Zet je geluid wat harder, want het opnamegeluid is wat zachter.

Deel 1:

Deel 2:


Liederen:

Opwekking 598 – Uw sterke hand

Opwekking 789 – Lopen op het water

Opwekking 774 – Ik verlang naar Jezus

Darlene Zschech – Jesus at the center of it all

Reflectie: Sela – God roept ons

Matthijn Buwalda – Eén gebed