Categorieën
Nieuws

Bericht over onze samenkomsten

AANPASSINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE AANGESCHERPTE MAATREGELEN PER 14-10-2020

Beste Crosspointers,
In dit filmpje zie je een samenvatting van onderstaande geschreven tekst. Lees a.u.b. de tekst hieronder ook even goed door: belangrijke informatie over de komende samenkomsten én komende zondag!

Afwegingen maken
De omstandigheden van deze tijd en de aangescherpte maatregelen die afgelopen dinsdag door het kabinet zijn afgekondigd raken ons allemaal en daarmee ook ons als gemeente. Het vraagt de werkwijze en voortgang rond de online samenkomsten opnieuw te bekijken, afwegingen te maken, verantwoordelijkheid te nemen en bovenal ook stappen te zetten in vertrouwen. Woensdag 14 oktober jl. heeft er dan ook in alle zorgvuldigheid een overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van kernteam, leiderschapsteam en betrokkenen bij de samenkomsten. Graag informeren wij je middels deze extra nieuwsbrief over de uitkomsten van dit overleg.

Verlangen
In de afgelopen weken is er hard gewerkt om de online live samenkomsten verder uit te bouwen, steeds meer op weg naar een combinatie van online en fysiek. Ondanks de aangescherpte maatregelen per 14 oktober jl., zouden kunnen we de huidige werkwijze in principe kunnen voortzetten, omdat deze nog steeds passen past binnen de richtlijnen van het RIVM. Dit ligt ook in lijn met het grote verlangen dat er is om de huidige manier werkwijze zoveel mogelijk voort te zetten.

Belangrijkste drijfveer
Desondanks is en blijft de belangrijkste drijfveer de veiligheid van alle betrokkenen die op zondagochtend aanwezig zijn in de Breedenborgh en een onmisbare bijdrage leveren aan de online samenkomst. Om dit te kunnen blijven waarborgen, is er besloten om binnen de huidige werkwijze een aantal aanpassingen te doen. Dit houdt in:

  1. We houden de huidige manier van online samenkomen zoveel mogelijk in stand.
  2. Tegelijk beperken we het aantal medewerkers achter de schermen tot een strikt minimum, om zoveel mogelijk een veilige onderlinge afstand te kunnen waarborgen
  3. Daarnaast hebben we de richtlijnen voor medewerkers met eventuele gezondheidsklachten aangescherpt.
  4. Dit kan tot gevolg hebben dat we op een zondagochtend meerdere medewerkers missen. Het kan hierdoor zo zijn dat het niet altijd haalbaar zal zijn om een online samenkomst te houden. De situatie wordt per week besproken.
  5. We willen je vragen om in ieder geval de chrch-app, de website en social media van CrossPoint – kerk in Getsewoud goed in de gaten te houden
  6. Bovenstaande aanpassingen betekenen ook dat we het toewerken naar het fysiek samenkomen als gemeente helaas voor minimaal vier weken moeten uitstellen. Achter de schermen blijven we bezig om dit, zodra het kan, te realiseren. We zien en horen hoe groot de behoefte hieraan is, maar ook nu geldt dat veiligheid en verantwoordelijkheid voorop staan.

LET OP: voor aankomende zondag betekent dit helaas al dat we niet vanuit de Breedenborgh zullen uitzenden, maar op een andere manier gaan livestreamen.

Je bent dus nog steeds welkom om 10.00 op Facebook en Youtube, maar vanwege verschillende soorten verkoudheidsklachten hebben we nu te weinig medewerkers tot onze beschikking..

Ondanks dat de aanpassingen misschien kunnen voelen als een teleurstelling en stap terug, blijven we ook nu vertrouwen op Gods leiding in deze situatie en mogen we bidden om Zijn bescherming.

Hartelijke groet,

Jannieke Verkerk (gastvrouw), Maaike Scheffers (teamleider samenkomsten), Jan Dick Verkerk (teamleider beheer), Hans Luijk (coördinator muziek), Wendy Combee (secretaris kernteam) en Bram Dijkstra (voorganger)